h

Kamervragen over KMS-uitbreiding Weert

4 mei 2005

Kamervragen over KMS-uitbreiding Weert

Schriftelijke vragen van de leden Van Bommel en Van Velzen (SP) aan de staatssecretaris van Defensie over uitbreidingsplannen van de KMS in Weert

  1. Hebt u kennis genomen van het bericht dat de grond van de Koninklijke Militaire School in Weert nog niet is verkocht? (1)
  2. Is het juist dat Defensie een mondelinge toezegging heeft gedaan het KMS-terrein voor vier miljoen euro over te nemen? Indien, wat zijn dan de feiten?
  3. Wat is de reden dat de overeenkomst nog niet getekend is? Kunt u dat toelichten?
  4. Welke bedrag is er precies met deze investering gemoeid?
  5. Komt dit bedrag ten laste van de begroting van 2004 of 2005?
  6. Welke functie is voorzien voor de in Budel - nabij Weert gelegen- kazerne?
  7. Is overwogen (sommige taken van) de KMS te verplaatsen naar de vrijkomende kazerne in Budel? Zo ja, is daarbij betrokken het gegeven dat het militair terrein van deze kazerne wordt gebruikt door de KMS? Zo ja, welke afwegingen zijn daarbij gemaakt? Zo neen, waarom is dat niet het geval?

Bron:
1. De Limburger, 4 mei 2005 "Grond KMS nog niet verkocht"

U bent hier