h

Sociaal pan voor huurders PFS onder de maat

16 december 2003

Sociaal pan voor huurders PFS onder de maat

Pastoor FrantzenstraatDe Socialistische Partij wijst het sociaal plan van BALANS voor de Pastoor Frantzenstraat af. Uit onderzoek van de partij blijkt onder andere dat de verhuiskostenvergoeding beneden landelijk niveau ligt. Ook is het plan niet van te voren met de huurders besproken. In een brief aan de gemeente dringt de SP aan op spoedig overleg met huurders, gemeente en BALANS.

Het uitgangspunt van de SP is dat de gedwongen verhuizing de huurders geen geld mag kosten. Paul Lempens: “De huurders moeten niet in financiële problemen komen doordat de gemeente en BALANS in het kader van Keent Kiest Kwaliteit hebben besloten tot sloop en nieuwbouw.” Dit is ook de mening van de Nederlandse Woonbond.

Het bedrag van 3700 euro dat BALANS voorstelt ligt beduidend lager dan het in 2002 in Nederweert uitgekeerde bedrag van 4500 euro. Dit bedrag was bovendien exclusief het schilder- en behangwerk in de nieuwe woning, dat de verhuurder daar wel heeft verzorgd.
De SP vindt dat de betrokken bewoners van Keent minimaal het door de Tweede Kamer aanbevolen bedrag van 5000,- euro als verhuis- en herinrichtingskosten dienen te ontvangen.
“Indien wordt aangetoond dat de kosten van verhuizing en herinrichting hoger zijn dan het vastgestelde bedrag, moeten de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.”, aldus de SP.

Volgens de socialisten blijkt uit een vergelijking met het sociaal plan van Woningvereniging Nederweert, door de SP in juli 2002 aan BALANS en gemeente toegezonden en ten voorbeeld gesteld, dat er meerdere belangrijke zaken ontbreken. Lempens: “Bewoners die zelf aangeven hierin niet te kunnen voorzien, dienen bij de verhuizing te worden geholpen. Dit wordt te zwak uitgesproken in het plan. Bij een geschil over de vergoeding van de zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) dient een onafhankelijk taxateur een taxatie op te maken. De taxatiekosten zijn voor rekening van BALANS, want zij wil slopen. Ook voor de herinrichting van de tuin dienen de bewoners een redelijke vergoeding te ontvangen.”

In een brief aan de gemeente roept de SP de raad op uitvoering te geven aan de in april 2002 unaniem aangenomen SP-motie dat een sociaal plan bij gedwongen verhuizing onder andere een vergoeding van de werkelijke kosten voor herinrichting en verhuizing moet zijn.

U bent hier