h

Skateboardhal op Fatima gered!

22 december 2003

Skateboardhal op Fatima gered!

Vanavond heeft de Weerter gemeenteraad besloten dat de skateboardhal op Fatima met ingang van morgen (dinsdag) weer open mag. Hiermee is een grote gezamenlijke actie tot behoud van de Skateboardhal van Stichting Pinnacle aan de Straevenweg een succes geworden

De actie is gestart door de jongeren en hun ouders, in raad en daad ondersteund door de Socialistische Partij en de Weerter Aktie Partij. Onduidelijkheden, miscommunicatie tussen eigenaar, jongeren en gemeente, plus een te formele benadering vanuit de gemeente lagen ten oorzaak aan de sluiting van de hal eind oktober. De hal werd drie jaar geleden gekraakt en is intussen van eigenaar gewisseld. In de hal is een compleet skateparklandschap ingericht waar tot aan de sluiting ongeveer honderd jongeren elk weekend een bezoek aan brachten.

De jongeren uit Weert en wijde omgeving hebben na de raadsuitspraak van gisteravond weer een plek om zich, zonder dat daar iemand last van heeft, uit te leven in hun eigen skateboardcultuur. De gemeente stelt zich garant voor de huur van de hal die in het eerste jaar 10.000 euro zal bedragen. Het ondernemingsplan van de jonge ondernemers zal verder worden uitgewerkt en alle benodigde voorzieningen ivm brand, horeca en verzekering moeten voor 1 februari geregeld zijn. Aan het eind van het jaar zal op basis van de ervaringen en prestaties van de jongeren worden besloten of er voor 5 jaar een tijdelijke aanpassing van het bestemmingsplan zal komen. De gemeente is bereid om ook in die jaren onder voorwaarden een garantstelling voor de huur te doen. Ze toont daarmee in daden dat ze dit prachtige initiatief 'van onderen' daadwerkelijk op waarde weet te schatten.

SP-raadslid en actieleider Paul Lempens is zeer content met de raadsuitspraak. 'Het doet mij denken aan de besluitvorming rond plan Gordijn. Ook toen kreeg je buiten de raad van heel veel mensen te horen dat ze het niet eens waren met de handelwijze van de politiek tot dan toe. Na acties, demonstraties, publiciteit, brieven, bijeenkomsten, gesprekken en diverse andere momenten waarop via de politiek en de media onze mening naar buiten werd gebracht, bleek de politiek wel degelijk naar de mensen te kunnen luisteren. Ik ben blij met eindelijk een positief signaal aan deze Weerter kids.'

rood.weert.sp.nl

U bent hier