h

Verkeersveiligheid Maaspoort, poging zes alweer!

1 september 2003

Verkeersveiligheid Maaspoort, poging zes alweer!

Raadslid Paul Lempens uit zijn frustraties over de onmogelijkheid van raadsleden om een besluit te nemen over de verkeersveiligheid op de Maaspoort / Emmasingel. Om tijd te besparen voor de laatste keer de mening van de SP.

Weert, 1 september 2003

Heren en dames van de gemeenteraad,

Via de Weerter media bereikte mij het bericht dat de discussie over de verkeersveiligheid op het kruispunt Maaspoort / Emmasingel wederom is heropend. Inmiddels heb ik het voorstel ontvangen. Laat ik om tijd te besparen het SP-standpunt schriftelijk herhalen.

De SP is voorstander van het oorspronkelijke voorstel van B&W van inmiddels al enige tijd geleden. Daarin geven zij na uitgebreid onderzoek door deskundige ambtenaren aan dat het best kan worden gekozen voor een plateau. Een en ander zat netjes verwerkt in het raadsvoorstel waarin ook andere kruispunten een zelfde oplossing ten behoeve van de verkeersveiligheid kregen voorgesteld. Als dit voorstel was aangenomen, dan was er rond deze tijd al met de aanleg begonnen wellicht.

Wethouder Verheggen heeft meerdere malen geprobeerd met het voorstel iets te doen aan de verkeersveiligheid ook bij het betreffende kruispunt, en wij hebben hem daarin als SP steeds gesteund. Het is echter onverstelbaar hoe raadsleden die het beter weten de besluitvorming over dit soort zaken blokkeren. Dit is dus echt iets wat je wat je in het dualisme aan het college overlaat en aan mensen die er voor betaald worden om er verstand van te hebben.

Ik heb meerdere malen uiting gegeven aan mijn frustratie dat er met betrekking tot dit onderwerp niet naar die deskundige ambtenaren en wethouder verkeerszaken wordt geluisterd maar dat men aan onjuiste eigenzinnige gedachten vasthoudt. Dit is niet in het belang van de verkeersveiligheid.

Over verkeerslichten is al eerder duidelijk uitgelegd dat deze verkeersregulerend zijn en niet voor de verkeersveiligheid. Ze zullen iemand er niet van weerhouden om, bijvoorbeeld als het groen is, evengoed hard door de bocht te scheuren.

Ik hoop dat uw zesde poging om een besluit te nemen gaat lukken. Wij zullen hier het woord niet meer over voeren. Er zijn andere zaken.

Hoje

Paul Lempens
Raadslid SP

U bent hier