h

Standpunt bewoners Past. Frantzenstraat aangeboden aan de raad

7 juli 2003

Standpunt bewoners Past. Frantzenstraat aangeboden aan de raad

Bewoners van de Pastoor Frantzenstraat boden vandaag een verklaring aan aan de gemeenteraad: Slopen NEE, Opknappen OK!

Hun brief:

Aan de gemeenteraad, 7 juli 2003

Op dinsdag 01-07-2003 hebben wij met de bewoners van de Pastoor Frantzenstraat en omgeving een bewonerscomité opgericht. Dit als reactie op de plannen van BALANS om over te gaan tot het slopen van de Pastoor Frantzenstraat en van een aantal woningen aan de Leo Driessenstraat en Kerkstraat.
Wij zijn vierkant tegen deze plannen en willen daarom uw aandacht vragen voor de volgende argumenten die volgens ons zwaar genoeg wegen om niet in te stemmen met de plannen van BALANS.

Wij van de Pastoor Frantzenstraat en omgeving zijn bijzonder tevreden over de plaats waar wij wonen, het is een gezellige volksbuurt met een groot sociaal netwerk. Iedereen kent iedereen, men heeft hier nog wat over voor zijn medemens.
Er is een goede mix tussen jongeren en ouderen, er staan nog betaalbare starters woningen waarvan er in Weert nog steeds te weinig zijn.
De kinderen groeien op in een multiculturele samenleving en er is voldoende speelgelegenheid.
De sfeer die wij hier hebben is op geen enkele locatie in Weert aanwezig en ook zeker niet te realiseren in een nieuwbouwwijk.

Natuurlijk zijn we het met BALANS eens dat de pastoor Frantzenstraat er grijs en stenig uitziet, dat is echter geheel en alleen te danken aan Balans zelf.
Zij zijn eigenaar van deze panden en hebben de laatste 25 jaar niets aan onderhoud van deze woningen gedaan, ondanks vele verzoeken van de bewoners. Om dan nu te roepen dat de huizen niet meer van deze tijd zijn is wat kort door de bocht.
Wij vinden dat BALANS in de Pastoor Frantzenstraat zou moeten investeren, zoals ook op Groenewoud gebeurd is, breng wat meer kleur en groenvoorziening aan in de straat en knap daar waar nodig de huizen op.
De mensen van de Pastoor Frantzenstraat en omgeving hebben zelf wat moeten maken van hun leefomgeving omdat er door zowel de gemeente als BALANS nooit een vinger is uitgestoken in de richting van groenvoorziening en straatbeeld.

Om een voorschot te nemen op de zaken hebben wij een inventarisatie gedaan onder de bewoners van de Pastoor Frantzenstraat over het feit voor of tegen sloop en wat de eventuele klachten zijn die bewoners hebben. Hieronder volgt een opsomming van deze feiten:

Van de 26 woningen die er zijn waren er 23 tegen de sloop, 1 had geen mening en 2 waren er voor de sloop.
De meest gehoorde klacht van de mensen die er wonen is dat er veel tocht langs de ramen af komt, dat de kozijnen slecht zijn en dat de kelder in hun woning erg vochtig is, enkele mensen hebben klachten over vochtige muren en het plafond van de slaapkamers. Over de leefbaarheid en omgeving zijn de mensen tevreden.

De bewoners van de koopwoningen zijn ook tevreden met de leefbaarheid en hun omgeving. De bewoners zijn het dan ook niet eens met de plannen van BALANS en hebben daarom ook zitting genomen in het bewonerscomité.

In januari 2002 hebben wij de gemeente en BALANS een brief gestuurd met de handtekeningen van alle bewoners van de Pastoor Frantzenstraat, zij waren allen tegen sloop van de straat. Zowel de gemeente als BALANS heeft niet gereageerd op deze actie van onze kant.
In november 2002 staat er een artikel in dagblad de Limburger over de Pastoor Frantzenstraat en de sloop hiervan. Dit wordt door BALANS stellig tegengesproken en de bewoners ontvangen zelfs een brief waarin staat dat er van sloop geen sprake is of kan zijn. De bewoners zouden in een vroeg stadium worden betrokken bij de plannen.

Nu koud een half jaar verder worden we plotsklaps toch met de sloopplannen geconfronteerd?

U moet begrijpen en beseffen dat we hier praten over mensen die voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van de gemeente en instanties als BALANS en die geen keuze hebben hierin. Zij voelen zich machteloos en vragen u om fatsoenlijke woonruimte in een fijne buurt. Zorg daar dan ook voor, laat uw sociale gezicht zien.
Er moeten betaalbare woningen zijn en blijven, er moet voor jong en oud woningen zijn en bij voorkeur een mix tussen autochtonen en allochtonen. Deze woningen staan er laat deze dan ook staan.
Het is daarom dat het bewonerscomité zich sterk gaat maken voor het behoud van de Pastoor Frantzenstraat en omgeving. Onze leuze zult u vanaf nu regelmatig tegen komen.

SLOPEN NEE - OPKNAPPEN OK !

Mogen wij u via deze weg dan ook BALANS nog even bedanken voor de perfecte timing van het presenteren van de plannen. Wij zijn er zeker van dat u een fijne vakantie heeft en deze gunnen wij u ook. U kunt zich echter voorstellen wat voor een impact de plannen gepresenteerd door BALANS op onze vakantie hebben.

Met vriendelijke groet,

Petra ten Tuijnten
Gerard van Veldhoven

Bewonerscomité Pastoor Frantzenstraat en omgeving
…….een volksbuurt met kwaliteit: daar zeg je u tegen!……..

U bent hier