h

SP presenteert zwembad-visie

11 mei 2003

SP presenteert zwembad-visie

De Weerter SP heeft haar opvattingen voor de toekomst van het Weerter zwembad 'de IJzeren Man' kenbaar gemaakt bij de directie van het gemeentelijk zwembad. Het zwembad is naar de mening van de SP een belangrijke maatschappelijke voorziening in de gemeente en vindt het daarom vooral belangrijk dat de gemeente zich meer bemoeit met de toegankelijkheid van het bad en dat er meer wordt geluisterd naar de klanten en de mensen die al niet meer naar het zwembad gaan.

De SP vindt dat deze uitgangspunten moeten worden meegenomen in de nieuw op te stellen beleidsvisie van het zwembad.

De SP vindt het de taak van de gemeente om toe te zien op de verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid van het zwembad. Paul Lempens: 'Het zwembad is eigendom van de gemeente, de gemeente stelt de tarieven vast, geeft de subsidie, is verantwoordelijk voor basisvoorzieningen in onze gemeente en de gezondheid van onze mensen. Dan heb je dus een belangrijke verantwoordelijkheid en die moet je nemen.' Daarom ergert de SP zich aan het afschuiven van verantwoordelijkheid door de gemeente. Lempens 'Te gemakkelijk word er gezegd 'daar gaan we niet meer over'. In het geval van het zwembad zegt het college steeds dat het bestuur zoveel mogelijk 'op afstand' staat. De gevolgen kennen we zo onderhand; al jarenlang worden de tarieven verhoogd, zonder dat er merkbaar betere service wordt verleend. Integendeel, we horen klachten over te drukke vrije uren en te hoge tarieven vergeleken met de service die wordt geboden.'

Volgens de SP is er eind jaren tachtig, bij de beslissing om het nieuwe zwembad 'de IJzeren Man' neer te zetten door de gemeente nooit rekening gehouden met de lagere inkomensgroepen. In een tegemoetkoming voor deze groep dient wel te worden voorzien, aldus de partij. Ze vindt dat er een verkeerde beslissing is genomen om destijds zwembad 'de Rog', gelegen in de Weerter binnenstad, te slopen. De SP: 'We zitten nu met vlees noch vis. Een bad aan de rand van de stad dat voor 75% afhankelijk is van toeristen, verenigingen zitten met een tekort aan zwem-uren en dus een wachtlijst, de oudere zwemmers voelen zich bijna te veel en laten we maar niet te veel woorden besteden aan de firma die het zwembad destijds heeft neergezet.'

Belangrijkste suggestie in de brief aan het zwembad die ter kennisname aan de raad is gestuurd is dat het zwembad zou moeten gaan werken met een klantenadviesgroep. 'Het zwembad zou structureel naar haar klanten moeten luisteren. Daarbij dient niet alleen te worden geluisterd naar de mensen die nog wel gaan zwemmen, of mensen die lid zijn van een vereniging, maar juist ook naar de mensen die zijn afgehaakt in de afgelopen jaren. Iedereen in Weert betaalt immers mee aan deze basisvoorziening van de gemeente. En de groepen die het het minst kunnen missen betalen het meeste naar verhouding' aldus de SP.

De aanleiding om het zwembad-bestuur hiertoe aan te sporen is de recente SP-actie met de oudere zwemmers. Hun tarief werd verviervoudigd door de afschaffing van de jaarkaart. De klacht van de oudere zwemmers geeft aan dat er verschil zit tussen de beweringen van de gemeente en de werkelijke ervaringen van de klanten. 'Bijna niemand weet dat die passe-partout voor alle leeftijden is.'

Nadat op verzoek van de SP in de raadscommissie EZ een eerste gedachtewisseling tussen de politieke partijen had plaatsgevonden over het gemeentelijk zwembad had de SP aangegeven middels een brief haar visie te zullen ontvouwen. De discussie zal een vervolg krijgen wanneer het College van B&W en het zwembad haar nieuwe beleidsvisie zal presenteren.

U bent hier