h

Weer een succes voor de SP en bewoners van Oud-Fatima!

24 april 2003

Weer een succes voor de SP en bewoners van Oud-Fatima!

De gemeente Weert gaat, op verzoek van de wijkraad Fatima, een onderzoek instellen naar de huurwoningen aan de Spoorstraat en Coenraad Abelstraat.

Een artikel uit Dagblad de Limburger van donderdag 24 april 2003.

Duidelijk moet worden of de huurwoningen tegen de vlakte moeten of dat renovatie mogelijk is. De bewoners hopen dat de huizen, die eigendom zijn van woningcorporatie Balans, niet gesloopt hoeven te worden. Volgens Balans is dit echter noodzakelijk, omdat renovatie niet rendabel meer zou zijn.

Medewerkers van de afdeling Bouw en Woningtoezicht van de gemeente gaan tien huurwoningen onderzoeken. Zij nemen ook de onderzoeksresultaten van Balans onder de loep. Blijkt uit het onderzoek dat de woningen niet gered kunnen worden van de slopershamer dan hebben de bewoners gezegd zich hierbij neer te leggen. Balans maakte in februari bekend twintig vooroorlogse huizen te willen slopen om op de vrijgekomen plaats nieuwe huur- en koopwoningen te bouwen.

Het is nog niet bekend wanneer de onderzoeksresultaten van de gemeente bekend zijn.

U bent hier