h

Bewoners Spoorstraat eisen onderzoek

20 maart 2003

Bewoners Spoorstraat eisen onderzoek

Alle bewoners van de vooroorlogse woningen op de Spoorstraat en Coenraad Abelstraat hebben een brief ondertekend van het bewonerscomité Oud-Fatima waarin verhuurder BALANS wordt verzocht mee te werken aan een onafhankelijk onderzoek.

Daarin moet volgens de bewoners worden bekeken of een renovatie mogelijk is. De Fatimezen hebben ook de gemeente aangeschreven met de vraag om het verzoek te ondersteunen. Bijna alle bewoners zijn tegen de sloop van hun woning, zoals BALANS heeft aangekondigd.

Op 11 februari 2003 is een schrijven van BALANS aan alle bewoners van de vooroorlogse woningen op de Spoorstraat en Coenraad Abelstraat persoonlijk door medewerkers van BALANS afgegeven. In deze brief werden de toekomstplannen van BALANS betreffende deze woningen naar voren gebracht. De aangekondigde sloop van deze woningen heeft bij de bewoners zeer grote onrust veroorzaakt.
Na het lezen van deze brief zijn alle betreffende bewoners door leden van het bewonerscomité Oud-Fatima bezocht. Initiatiefneemster van de actie Marga Bogeski: 'Dit waren voor beide partijen zeer emotionele gesprekken. De resultaten van onze enquête zijn duidelijk: één bewoner heeft op dit moment geen mening, veertien bewoners zijn op dit moment pertinent tegen sloop. Vijf waren er niet thuis.'

Volgens de bewoners van de oude Weerter volkswijk is verbetering van de woonsituatie wel degelijk mogelijk in plaats van simpelweg te gaan slopen. M. Bogeski: 'Bij één bewoner is na de eerste acties in oktober 2002 door BALANS wat aan de bestaande problemen gedaan. Na het plaatsen van dubbele beglazing en het bijwerken van achterstallig onderhoud aan de kozijnen en deuren merkt deze bewoner dat er minder vocht en tocht in het huis aanwezig is. Het kan dus wél.' Bovendien zijn volgens M. Bogeski vele huizen door het goede onderhoud van bewoners zelf in een dusdanige staat dat ze redelijkerwijs voor een eigentijdse renovatie in aanmerking kunnen komen.

Het bewonerscomité vraagt BALANS daarom om een onafhankelijk onderzoek dat de mogelijkheden tot renovatie van de woningen serieus bekijkt. Ze heeft de politieke partijen en het college van B&W van Weert verzocht het verzoek te ondersteunen.
Marga Bogeski: 'Wij hopen op de steun en vooral het menselijke gevoel van onze burgemeester, wethouder en raadsleden. Nu kunnen ze laten zien wat ze tijdens de verkiezingen naar voren hebben gebracht en ons steeds beloofd hebben. Het enige wat wij vragen is gezonde woningen en een gezonde lucht in een keigezonde wijk.'

U bent hier