h

SP voorwaarden sluitingstijden horecabeleidsplan

4 december 2002

SP voorwaarden sluitingstijden horecabeleidsplan

In de raadscommissie Algemene Zaken is 25 november een afspraak gemaakt. Alle fracties maken binnen tien dagen hun randvoorwaarden kenbaar voor het onderwerp sluitingstijden als onderdeel van het horecabeleidsplan. De sluitingstijden van de horeca an sich vormen niet het probleem.
Het gaat de SP vooral om het terugdringen van de overlast.

De SP in een brief aan de burgemeester van Weert:


Aan de burgemeester van Weert

Betreft: SP voorwaarden sluitingstijden horecabeleidsplan

Weert, 4 december 2002

Geachte heer Majoor,

In de raadscommissie Algemene Zaken is 25 november een afspraak gemaakt. Alle fracties maken binnen tien dagen hun randvoorwaarden kenbaar voor het onderwerp sluitingstijden als onderdeel van het horecabeleidsplan. Hierbij onze voorwaarden als Socialistische Partij.

De sluitingstijden van de horeca an sich vormen niet het probleem.
Het gaat de SP vooral om het terugdringen van de overlast.

De voorwaarden van de SP voor start van het experiment zijn:

 1. Er dienen duidelijke afspraken voor evaluatie te zijn;
  1. M.b.t. de wekelijkse evaluatie met alle betrokken partijen zijnde Stichting Bewonersorganisatie Binnenstad, politie, gemeente, horeca.
  2. M.b.t. een algemene openbare vergadering (evaluatie) voor alle bewoners van de binnenstad, eenmaal per kwartaal, te organiseren en te faciliteren door de gemeente
 2. De uitvoerders van de politie moeten de details van het raadsvoorstel werkbaar vinden
 3. De kosten van het experiment worden gedragen door de horeca-ondernemers, waarbij dit niet ten koste mag gaan van de kleinere ondernemers
 4. Het experiment kan tussentijds worden beëindigd.
  1. een voorstel tot beëindiging van het experiment kan gedaan worden door elk van de betrokken partijen, waaronder de algemene openbare vergadering voor alle bewoners van de binnenstad
  2. De gemeenteraad neemt een besluit over een voorstel tot beëindiging, na overleg met alle betrokken partijen.

Voor een eventuele toelichting kunt u contact opnemen met Jan Tak, 535821

Namens de Socialistische Partij afdeling Weert,
Jan Tak
Harry Bouten
Paul Lempens

U bent hier