h

SP: 'Weer noncommunicatie op Keent'

22 november 2002

SP: 'Weer noncommunicatie op Keent'

De bewoners van de Pastoor Frantzenstraat mochten op 18 november in de krant lezen dat hun woningen zouden moeten worden gesloopt. Ze weten echter van niets bleek uit onderzoek dat de SP dezelfde dag deed in de Keenter buurt.

De SP in een brief aan het college:


Weert, 22 november 2002

Vragen ex art 37 RvO

Betreft: Keent kiest kwaliteit / Pastoor Frantzenstraat

Afgelopen maandag stond in Dagblad de Limburger dat de woningen op de Pastoor Frantzenstraat te Keent volgens BALANS zouden moeten worden gesloopt. Leden van de Socialistische Partij (SP) hebben daarop dezelfde dag een korte rondgang in de buurt gemaakt, om de mening van de mensen te peilen. Hieruit bleek dat men van BALANS hierover niets had gehoord. Men moest dit dus uit de krant vernemen!

Juist vorige week heeft de raad een rapportage over de communicatie rond Keent Kiest Kwaliteit (KKK) ontvangen, waarin wordt aangegeven dat de communicatie belabberd is en dat bewoners er meer bij betrokken moeten worden!

De meeste bewoners zijn geen voorstander van sloop, maar wel voor een goede renovatie, met name om de woningen beter te isoleren. De mensen willen liever niet verhuizen want men woont er graag. Andermaal hoorden we klachten over het onderhoud aan de woningen.

Naar aanleiding van deze zoveelste blunder rond KKK, de volgende vragen:

 1. Bent u bekend met het bericht ''Sloop woningen Pastoor Frantzenstraat' (Dagblad de Limburger, 18 november 2002)?
 2. Bent u bekend met de voornemens van BALANS om tot sloop te komen van de woningen op de Pastoor Frantzenstraat? Wat is uw mening over deze keuze?
 3. Wat vindt u ervan dat bewoners uit de krant moeten vernemen dat hun woning wordt gesloopt?
 4. Vindt u ook dat het de taak van een sociale verhuurder is om open naar haar klanten toe te communiceren?
 5. Gaat u BALANS verzoeken op korte termijn een bijeenkomst voor alle bewoners te organiseren om ze te informeren over de mogelijke plannen?
 6. Hoe luidt de procedure om tot een beslissing te komen over mogelijke sloop van de woningen? Welke argumenten wegen daarbij het zwaarst?
 7. Bent u met de SP van mening dat de mening van de bewoners al in de vroegste fase van plannen moet worden betrokken en dat naar ze moet worden geluisterd?
 8. Juist vorige week heeft de raad een rapportage over de communicatie rond Keent Kiest Kwaliteit ontvangen, waarin wordt aangegeven dat de communicatie belabberd is en dat bewoners er meer bij betrokken moeten worden. Hoe beoordeelt u in het licht daarvan deze handelwijze van BALANS?
 9. Kan de gemeente niet beter eens afspraken maken met BALANS over de communicatie over dit soort plannen? Of bestaan er hierover reeds afspraken? Heeft BALANS zich hieraan gehouden?
 10. Hebben u en BALANS niets geleerd van de miscommunicatie in het verleden, bijvoorbeeld bij de Sint Jozefslaan waar de bewoners ook niet waren gehoord?
 11. In het artikel doet de directeur van BALANS uitspraken over de plaats van een basisschool. Heeft BALANS een verantwoordelijkheid voor wat betreft onderwijshuisvesting? Wat vindt u ervan dat de directeur, gezien de gevoeligheid van deze materie, deze uitspraken doet?
 12. Heeft BALANS onderhand een sociaal plan voor huurders bij sloop gemaakt? Zo ja, wanneer krijgt de raad deze onder ogen? Zo nee, wanneer wordt hier eens werk van gemaakt?
 13. Volgens het bericht in Dagblad de Limburger is het volgens de BALANS-directeur zeker dat de flats aan de Servilliusstraat blijven staan, omdat deze pas zijn gerenoveerd. Klopt deze informatie? Wat is daarover uw mening?
 14. De SP is altijd voorstander geweest van andere oplossingen dan domweg slopen van de Serviliusflats, daarvoor is vorig jaar ook actie gevoerd. Wat gaat u doen om de sociale problematiek in deze buurt op te lossen, nu sloop van de baan lijkt?
 15. Bent u het met ons eens dat het slopen van goedkope woningen in het kader van Keent Kiest Kwaliteit een zeer enge benadering van de problematiek is?

Met vriendelijke groeten,

Paul Lempens,
Socialistische Partij afdeling Weert

U bent hier