h

Oud-Fatima wil aanpak klachten oude woningen

11 september 2002

Oud-Fatima wil aanpak klachten oude woningen

Na jarenlange onderhoudsklachten aan hun woningen heeft een groep bewoners van Oud-Fatima besloten gezamenlijk bij verhuurder Balans te pleiten voor verbetering van hun woonsituatie. De actie wordt ondersteund door de Socialistische Partij

De actie is gestart door SP-er Marga Bogeski-Smeets uit de Spoorstraat. In een brief onder het motto 'Samen staan we sterk' riep ze vorige week haar buurtgenoten in de Spoorstraat, Nieuwstraat en enkele huizen in de Coenraad Abelstraat op om hun onderhoudsklachten schriftelijk bij haar te melden. Binnen enkele dagen waren bijna alle brieven bij haar terug, waardoor er een inventarisatie kon worden gemaakt.

De klachten van de groep van zo'n dertig huurders vertonen veel overeenkomsten. Paul Lempens, voorzitter en raadslid van de SP, die de klachten allemaal heeft doorgenomen, vat samen: 'Alle bewoners klagen over ernstige vochtoverlast in de woningen en rot houtwerk. De deuren en ramen zijn niet tochtvrij, de woningen zijn niet geïsoleerd. De keuken is vaak in slechte staat. Er is geen of slechte ventilatie in de badkamer. De bewoners constateren scheuren en barsten in muren, vloeren en plafonds.'

In een brief aan Balans vragen de bewoners en de SP om erkenning van de al jarenlang aanhoudende klachten van de huurders. 'Gezien de ernst en de veelheid van de klachten lijkt het ons op zijn plaats een uitgebreide inventarisatie te maken, ook van de overige straten in het gebied', zo schrijven zij aan de verhuurder. Ze zijn benieuwd wanneer en welke maatregelen Balans gaat nemen om de problemen op te heffen. 'Een uitgebreid plan van aanpak naar aanleiding van onze klachten lijkt ons de aangewezen weg.' De wijkraad Fatima is op de hoogte gebracht van de bewonersactie.

De bewoners en de SP in een brief aan BALANS:

BALANS, Rayonkantoor Weert
Parallelweg 120
6001 HM Weert

Bewonerscomité Oud-Fatima
t.a.v. Mevr. M. Bogeski-Smeets
Spoorstraat 16
6001 VD Weert

Kopie aan: bewoners, wijkraad Fatima, gemeenteraad, huurdersbelangenorganisaties

Betreft: onderhoudsklachten woningen Spoorstraat, Nieuwstraat, Coenraad Abelstraat e.o.

Weert, 11 september 2002

Geachte heer Neijnens,

Bij buurtonderzoek van de SP in de wijk Fatima bleek bij een groot aantal huurders van de woningen aan de Spoorstraat, Nieuwstraat en Coenraad Abelstraat nogal wat onvrede te bestaan over het onderhoud aan de woning. In een aantal van deze straten heeft een van onze leden, mevrouw Bogeski-Smeets, geprobeerd de aard van de klachten verder te achterhalen. Dit leverde in korte tijd 28 reacties op, dit op een aantal van 31 verspreide brieven. Bijgevoegd vindt u een samenvattend overzicht van de klachten.

Naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

  • Graag willen de bewoners weten of u op de hoogte bent van de in de bijlage vermelde klachten over de betreffende woningen en of u deze erkend.
  • Gezien de ernst en de veelheid van de klachten lijkt het ons op zijn plaats een uitgebreide inventarisatie te maken, met name ook van de overige straten in het gebied. Bent u daartoe bereid? Is deze inventarisatie reeds gedaan?
  • Uw huurders stellen er prijs op van u te vernemen welke maatregelen u gaat nemen en wanneer, om de problemen op te heffen. Een uitgebreid plan van aanpak naar aanleiding van onze klachten lijkt ons de aangewezen weg.

De bewoners willen u gaarne uitnodigen tot een gesprek waarin zij hun vragen en klachten betreffende het onderhoud en de staat van hun huurwoning willen toelichten. Wilt u ons binnen een maand antwoord geven op deze brief?
Indien u kopieën van de individuele brieven met klachten wilt ontvangen, kunt u met ons contact opnemen.

De wijkraad Fatima is op de hoogte gesteld.

Met vriendelijke groet,

Paul Lempens,Voorzitter SP-Weert
M. Bogeski-Smeets,Spoorstraat 16

Samenvatting van de gemelde klachten aan de huurwoning; Spoorstraat, Nieuwstraat en enkele woningen aan de Coenraad Abelstraat

Vocht/schimmel
Alle bewoners klagen over ernstige vocht-overlast in de woningen. Woonkamer, slaapkamers, keuken, WC, badkamer, de hal, kelder, buitenmuur, binnenmuur, gevel, plafond, dakkapel, zelfs de meterkast : alles is zeer vochtig. Als gevolg hiervan laat het behang los, zijn vochtplekken te zijn, zijn veel muren beschimmeld tot ze in enkele gevallen zwart zien. Op de badkamer/douche kan vaak het vocht niet weg, ook in andere vertrekken zijn er slechte mogelijkheden om te luchten. Hierdoor hangt er ook een bedompte lucht in vertrekken. Bij enkele bewoners is vermoedelijk lekkage van het dak nog een oorzaak van de vocht. Door anderen wordt aangegeven dat de voegen tussen de stenen nagenoeg verdwenen zijn en dat daardoor bij hen het vochtprobleem wordt veroorzaakt.

Raamkozijnen, deuren, hout
Veel kozijnen zijn rot als gevolg waarvan soms de ramen niet meer open kunnen. Deuren klemmen in verschillende delen van het huis, zowel binnen- als buitendeuren. Slecht schilderwerk en slecht hout, slecht afgewerkte deuren en kozijnen. Houtwerk dient dringend vervangen te worden. Sommige huizen hebben nog houten vloeren en plafonds.

Tocht en isolatie
De deuren en ramen zijn niet tochtvrij, bij keuken, woonkamer en slaapkamers. 's Winters komt er veel kou binnen door de ramen. De woningen die zijn uitgerust met enkel glas worden als niet van deze tijd beschouwd. Doordat dubbele beglazing ontbreekt krijgt men last van vochtproblemen en een onnodig hoge energierekening.

Keuken
Naast de al eerder genoemde klachten die ook voor de keuken gelden, worden er enkele opmerkingen gemaakt over de slechte staat van het keukenblok; kapotte, oude keukenkastjes en lades, slecht en gescheurd stucwerk, tegels die van de muur vallen, zelfs een compleet rot keukenblok en aanrecht.

Badkamer/WC
Ook hier vochtproblemen als gevolg van slechte of afwezigheid van ventilatie. Bij regen lekt het in de badkamer en de WC. De plafonds nemen vocht op Over het algemeen wordt gevonden dat de douche- en toiletruimte dringend aan vervanging toe zijn. Ook wordt er geklaagd over andere lekkages.

Barsten in plafonds, vloeren en muren
Scheuren en barsten komen in de woningen voor op diverse plaatsen in huis, in muren, vloeren en plafonds. Muren en plafonds zijn niet stevig.

Dak
Bij meerdere woningen zijn de pannen van het dak losgelaten. Als gevolg waarvan hier ook lekkages ontstaan. Er doen zich voor voorbijgangers gevaarlijke situaties voor door loshangende dakpannen.

Algemene en overige klachten
'De huizen aan de Spoorstraat zijn over het algemeen erg versleten, er moet per direkt een onderhoudsproject opgesteld worden.'
'Nauwelijks tot geen onderhoud van de gasketel, vaak pas als het ding dienst weigert.'
Geen inbraakveilige sloten op deuren en ramen.
Het wegzakken van de grond in het tuintje, vooral bij schuur en keuken. (2x)
Slechte afvoerbuis riolering. Achterkant goot kapot door schilder.
Slecht onderhoud.
'Asbest in de kelder' (C. Abelstraat)
'Ijs aan de binnenkant van de ramen in de winter'
Ramen zijn gezakt.
Gezondheidsklachten (astma) enkele jaren na het betrekken van de woning op Fatima.
Geen afvoer bij de verwarmingsketel.
Voegwerk in zijgevel is erg slecht.
'Het huis piept en kraakt zodra er boven gelopen wordt'
Huizen zijn zeer gehorig.
Toilet en keuken veel klachten met zowel de leidingen en de verbondenheid.
Kozijnen en deuren zijn aan het rotten.

Gebaseerd op de meldingen van de bewoners van de woningen op:
Spoorstraat nummer 70, 28, 24, 20, 18, 2, 4, 8, 6, 14, 30, 22, 16, 12
Nieuwstraat nummer 52, 38, 44, 74, 32, 58-A, 60, 42, 46, 56
Coenraad Abelstraat nummer 41, 47, 43, 45
Op de Looimolenstraat zijn door de SP in het verleden soortgelijke problemen geconstateerd.

U bent hier