h

'Leidt Paul Lempens Weerter SP naar raadszetel?'

11 oktober 2001

'Leidt Paul Lempens Weerter SP naar raadszetel?'

Hij is 27 jaar jong en wil in maart de Weerter SP naar één, misschien wel twee zetels in de Weerter gemeenteraad leiden. Paul Lempens, geboren en getogen Weertenaar, heeft een HBO-opleiding Bibliotheek en Documentatie. Hij deed een jaar vrijwilligerswerk in de Filippijnen. Nu werkt hij aan de Technische universiteit in Eindhoven. "Ik doe daar het automatiseringswerk in de bibliotheek ", licht hij toe. Vier jaar geleden deed de SP niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Weert. "De basis was toen te smal. Maar nu telt onze afdeling zeventig leden en zijn we op meerdere fronten actief bezig. We komen met een kieslijst van zeker dertig mensen, dat is geen punt", verklaart de huidige Weerter SP-voorzitter Paul Lempens.

Een artikel in het land van Weert van 10 oktober 2001 door Peter Clement

Hoe is Lempens in de SP verzeild geraakt?
"Op mijn twintigste mocht ik voor het eerst gaan stemmen, voor de Tweede Kamer. Ik studeerde toen nog in Maastricht. Het programma van de SP vond ik het duidelijkste en sprak me het meeste aan. Daar kwam bij dat ik me af wilde zetten tegen ultra-rechts dat toen opkwam en waar ik slecht tegen kon. Toen ik eenmaal weer in Weert woonde wilde ik meer dan alleen maar stemmen, het activisme van de SP in Weert trok me aan. Ik heb toen voorzitter Harry Bouten gebeld en aangeboden me voor de afdeling Weert in te willen zetten."

Als je aan de SP denkt, dan denk je aan fractieleider Jan Marijnissen in de Tweede Kamer, aan de rode tomaat, maar vooral ook aan de Tegenpartij, overal op tegen. Waarom dat imago?
Lempens: "Toch is die slogan 'Stem Tegen' een succes geweest. Het makkelijkste is net als andere partijen alleen te roepen waar je vóór bent. De SP is vóór gelijkwaardigheid tussen mensen en vóór onderlinge solidariteit, we zetten ons af tegen gevestigde bestaande partijen, dus als mensen dat ook vonden of thuis bleven bij de verkiezingen zeiden we dat ze tegen moesten stemmen door voor de SP te kiezen. Nu beseffen we dat mensen die toch dicht bij ons staan het ervan weerhoudt de SP te kiezen door te moeten 'Tegen stemmen'. Vandaar de nieuwe SP-slogan 'Stem vóór de echte oppositie' wat in feite op hetzelfde neerkomt."

Jullie zitten niet in de gemeenteraad, als je erin komt, sta je als kleine SP tegenover de grote partijen CDA, PvdA, VVD, Werknemerspartij en Pact97, een beetje 'David tegenover Goliath'?
Lempens lachend: "Liever in de rol van Robin Hood. Veel mensen denken trouwens dat we al in de gemeenteraad zitten, dat komt vanwege onze bekendheid door het actievoeren. Maar de SP-afdeling Weert is verjongd en verbreed, we zijn er klaar voor. Als we één of twee zetels in de gemeenteraad zouden hebben, kunnen we onze activiteiten in de wijk ook beter steun en vorm geven."

Wat wordt het motto van de SP in Weert?
"Nou, zoals gezegd 'Stem vóór de echte oppositie'. Van Groen Links is het niet gekomen. Ze komen niet onder de mensen, niet in de wijken, dat is een verschil met de SP. Bij het actievoeren tegen de IJzeren Rijn hebben we als SP zelfs samengewerkt met Milieudefensie."

Dichter/priester Huub Oosterhuis is lid van de SP, in Weert is voormalig aalmoezenier Rogier 't Hoen lid van de SP, komt die op jullie lijst?
Lempens: "Dat zouden we wel willen maar hij woont in Nederweert, dus dat wordt moeilijk. Hoewel, burgemeester Majoor woont ook niet helemaal in Weert." De SP-lijsttrekker voegt daaraan toe: "Sterk punt is trouwens dat de vergoeding die je als SP-raadslid krijgt naar de landelijke SP gaat, je krijgt daardoor geen zakkenvullers in de partij. Je krijgt alleen een onkostenvergoeding. Het zou onrechtvaardig zijn dat je puur door het feit dat je in de gemeenteraad terechtkomt daar beter van zou worden."

Noem eens vijf actiepunten die de SP in Weert in het vaandel wil voeren?
"Sociale Woningbouw in de wijken. Leefbaarheid. Goed lokaal openbaar vervoer. Stoppen met de privatisering van overheidstaken zoals Nutsbedrijven, de Kabel-TV. Wat het milieu betreft niet de mensen belasten die het afval keurig scheiden."

Waar haal je zelf je motivatie vandaan?
"Mijn motivatie haal ik uit de mensen in de wijken, door hen word je met de neus op de feiten gedrukt en dat moet zo blijven. Daar krijgen we ook waardering en instemming, van de mensen in de wijk. We hebben er zelfs bij stil gestaan om niet aan de verkiezingen mee te doen als het raadswerk zo belastend zou zijn dat het ten koste gaat van het actievoeren." Lempens voegt er nog aan toe dat de SP zeker geen populistische standpunten gaat innemen om stemmen te trekken. "De bewoners van 140 appartementen aan de Serviliusstraat laten ons weten dat hun woningen gesloopt mogen worden om zo uit de ellende te komen. Toch zeggen wij als Weerter SP dat daar sprake is van kwalitatief goede betaalbare sociale huurwoningen, nooit slopen, dus ons standpunt wijkt af van dat van de bewoners."

U bent hier