h

Balans geeft bewoners Leenhof 7500 gulden

25 juli 2001

Balans geeft bewoners Leenhof 7500 gulden

De bewoners van de Leenhof krijgen van Woningmaatschappij Balans een vergoeding van 7500 gulden. Dit heeft Balans in een brief aan SP en bewoners laten weten. De meeste bewoners willen dit aanbod van Balans accepteren. Dat was de conclusie bij de bijeenkomst van bewoners en SP op maandag 16 juli in de Hof van Leuken.

Bij dit nieuwe aanbod houdt Balans vast aan de in 1998 geboden tegemoetkoming in verhuis- en herinrichtingskosten van 4000 gulden maar doet daar nu 3500 gulden bij in verband met de situatie rondom de herhuisvesting en de leefbaarheid van het complex op dit moment.

In 1998 werd door Balans een tegemoetkoming in verhuis- en herinrichtingskosten geboden van 4000 gulden. Voor bewoners van kleinere appartementen (onderste etage en splitwoningen) ging het aanbod zelfs niet verder dan 3000 gulden.

Na bemoeienis van de SP heeft Balans kort geleden het eerdere aanbod van 1998 verhoogd met een bedrag ter waarde van ongeveer drie maanden kale huur. Daarmee kwam de totale vergoeding op 5800 gulden. Tevens werd de vergoeding voor alle bewoners gelijk getrokken. De SP adviseerde de bewoners toen om met dit nieuwe aanbod niet akkoord te gaan. Een en ander heeft geleid tot het aanbod van 7500 gulden.

Tijdens de bijeenkomst in de Hof van Leuken werd ook duidelijk dat de meeste bewoners positief oordelen over de hernieuwde contacten met Balans en de inzet van Balans om voor hen een passende woning te vinden. De bewoners zijn blij met de vergoeding van 7500 gulden, bijna een verdubbeling van wat Balans eerst wilde geven.

Toch zijn bewoners en SP niet helemaal tevreden. Woordvoerder Paul Lempens van de SP: "Balans weet dat de werkelijke kosten van verhuizen en opnieuw inrichten veel hoger liggen. Het management weet ook dat door andere verhuurders in andere plaatsen in geval van gedwongen verhuizing door sloop of renovatie veel hogere tegemoetkomingen gegeven worden. Balans gaat met dit nieuwe aanbod 1000 gulden onder het bedrag zitten dat door verhuurder Wonen Zuid in Roermond aan huurders in soortgelijke omstandigheden geeft. Het lijkt wel of ze er een spelletje van maken en erop gokken dat de bewoners voor een verschil met Roermond van 1000 gulden niet zo gauw naar de rechter zullen gaan. Balans is gul voor ex-directeuren maar blijft voor huurders gewoon een gierige verhuurder."

De SP hoopt dat Balans van de situatie met de Leenhof heeft geleerd. Ze vindt dat door de inzet van bewoners en SP ook voor de toekomst succes is behaald. In nieuwe situaties van gedwongen verhuizing door sloop of renovatie zal de partij opnieuw opkomen voor de rechten van bewoners. Balans kan zich dus de borst nat maken.

U bent hier