h

Het jaar 1994 uit het archief van de SP Weert

Voor de tweede keer doet de SP in Weert mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Lijsttrekker was uiteraard net als in 1990 Harry Bouten. Op 2 maart behalen de socialisten 712 stemmen en dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 1990. Maar het zijn 20 (!) stemmen tekort voor een zetel. De racistische Centrum Democraten komen wel in de Weerter gemeenteraad wat de teleurstelling nog groter maakt. Het blijkt een klap voor de Weerter socialisten die nog jaren zou doordreunen.

Foto: onbekend / SP Weert

Harry Bouten (links) tijdens de verkiezingsavond in 1994

Foto: onbekend / SP Weert
       De Weerter lijsttrekkers, waaronder Harry Bouten (links) worden geïnterviewd door Jan Leenders (rechts)

Foto: onbekend / SP Weert
     Een ansichtkaart van Jan Marijnissen aan Harry Bouten moet de teleurstelling over het niet behalen van een zetel in de gemeenteraad wat verzachten

In maart organiseert de afdeling een drukbezochte avond over de gezondheidszorg met SP-huisarts Paul Jonas. Jonas zou vele jaren later wethouder voor de SP worden in Leiden.
De gemeente knapte het verwaarloosde speeltuintje bij de Servilliusstraat op. Dit naar aanleiding van een buurtbezoek van de SP.

In 1994 vinden ook de verkiezingen voor de Tweede kamer plaats. De SP zou hierbij haar eerste twee zetels in de Tweede kamer behalen. De SP voerde ook in Weert campagne onder andere met spandoeken boven de A2. De politie kon deze actie minder waarderen. De socialisten kwamen er met een waarschuwing vanaf!

Tijdens de verkiezingscampagne ging de SP uiteraard ook de buurten in en in de wijk Keent kwam de SP erachter dat bewoners van de Keulerstraat zich grote zorgen maakten over de verkeerssituatie in hun straat. Samen met verkeersbrigadiers van de nabijgelegen school werd er een brief aan de gemeente opgesteld. In augustus wordt er een actiecomité opgesteld want de brief heeft geen resultaat opgeleverd. Er worden tweehonderd handtekeningen opgehaald en overhandigd aan het College van B&W. Er komen een aantal kleine verbeteringen zoals parkeervakken om de weg voor het oog smaller te maken. En de toezegging om de Keulerstraat te schrappen als doorgaande weg in het gemeentelijke verkeersplan. De bewoners zijn tevreden.

In de zomer gaat de SP op pad langs diverse akkers in het buitengebied om pamfletten uit te delen waarin vakantiewerkende jongeren bewust gemaakt worden van hun rechten. Dit valt zelfs op de akkers niet altijd in goede aarde.

In 1994 wordt de wet Voorzieningen gehandicapten (WVG) ingevoerd. Doormiddel van deze wet werden gemeenten verplicht gesteld om voorzieningen zoals speciaal vervoer, rolstoelen en woningaanpassingen uit te voeren. De SP verzamelde in Weert behoorlijk wat klachten. In september en oktober werden er folders op de Weerter weekmarkt uitgedeeld. Ook werd er een rapport met bevinding overhandigd aan het College van B&W.

Vreemd genoeg steunde het Platform Gehandicapten de acties van de SP niet. De socialisten hadden het idee dat het platform meer een verlengstuk van de gemeente was dan een kritisch club die verbeteringen wilde afdwingen. Later in het jaar organiseert de SP opnieuw een ‘actieweek’ om misstanden te melden. Het zal niet verbazen dat er opnieuw kritiek kwam vanuit het Platform Gehandicapten, maar de SP kon vier nieuwe leden bijschrijven naar aanleiding van de actie.

Kleinere acties in het najaar. Identiteitsbewijzen die verplicht zijn voor het regelen van veel zaken bij de gemeente moeten vergoed worden voor uitkeringsgerechtigden. De SP verzoekt de gemeente dat te doen. Brief aan de bouwvereniging (voorloper van de woningcorporatie) die de waterschapslasten niet meer hoeft te betalen om dat bedrag (vijftig gulden per jaar) dan ook af te trekken van de huur.

In oktober blijken veel mensen in de wijk Oda erg tevreden over de renovaties in hun wijk. Om verpaupering tegen te gaan knapte de gemeente in samenwerking met de bouwvereniging veel woningen uit de jaren ’70 op.  Wel laat de groenvoorziening en het opruimen van afval te wensen over volgens de Boshovenaren.

Aandacht voor gratis openbaar vervoer in december. Op 17 december rijdt er een gratis SP stadsbusdienst rond in Weert die mensen heenbrengt waar ze willen om aandacht te vragen voor beter openbaar vervoer.

U bent hier