h

Giftreinen

26 januari 2006

Gemeente kansloos tegenover geheime giftreinen door Weert

ROOD sein voor de Ammoniaktrein!De SP Tweede Kamerfractie heeft vandaag een rapport gepresenteerd over de Ammoniaktrein. Deze rijdt ook door het centrum van Weert. In het rapport onderzoeksrapport ‘Ammoniakvervoer, de risico’s en lokaal bestuur’ dat in samenwerking met de gemeenten is geschreven, wordt geconcludeerd dat er een alarmerend gebrek aan informatie is, dat er geen toereikende rampenplannen zijn en dat gemeenten hun inwoners niet tot slecht informeren. De SP in Weert voerde in 2004 al actie tegen de ammoniaktreinen. Download het rapport (PDF, 250 kB).

Lees verder
13 januari 2005

SP: Stop ammoniaktransport door Weert

ROOD sein voor de AmmoniaktreinDe SP wil van de gemeente weten of zij op de hoogte is van de risico’s van het ammoniaktransport per spoor door Weert. Ook wil zij weten in welke mate het risico van ammoniaktransporten voor de Weerter bevolking toeneemt door de toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen bij reactivering van de IJzeren Rijn.

Lees verder
23 december 2004

Staatssecretaris erkent gevaar ammoniaktransport

Rood sein voor de ammoniaktrein!De SP Tweede-Kamerfractie is blij dat staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu) eindelijk de gevaarlijke ammoniakstromen wil gaan verminderen. Onder de noemer ‘Rood sein voor de ammoniaktrein’ streeft de SP naar het samenbrengen van productie en verwerking van ammoniak. Helaas is de staatssecretaris aan deze stap nog niet toe. De transporten over het spoor door het centrum van Weert gaan dus voorlopig nog gewoon door.

Lees verder
9 januari 2004

SP: Stop ammoniaktransport door Weert

'In 2001 is de regering begonnen met onderzoek naar de drie gevaarlijkste vervoersstromen: chloor, ammoniak en LPG. Inmiddels zijn, o.a. door acties van de SP, de chloortransporten stopgezet. De problemen met ammoniak en LPG blijven echter bestaan.'

Lees verder

Pagina's

U bent hier