h

Verbetering Fietsverbindingen

​Wanneer? 15 november 2017

​Wat voor soort voorstel en van wie? Unanieme Motie.

Waar ging het over? ​Een opdracht om een inventarisatie te maken van de knelpunten in de bestaande fietstructuren tussen de wijken, dorpen en recreatiegebieden en met een plan van aanpak te komen hoe deze knelpunten verbeterd en aangepast kunnen worden. In dit plan een prioritering aan te brengen zodat de gemeenteraad een keuze kan maken welk knelpunt

Wie was voor? Unaniem aangenomen

U bent hier