h

Uitplaatsen milieuhinderlijke bedrijven

Wanneer? 15 november 2017

Wat voor soort voorstel en van wie? Motie van Weert Lokaal, SP, VVD, PvdA, Juist495, CDA en DUS.

Waar ging het over? ​Opdracht aan het college om in 2018 een uiterste inspanning te doen om overeenstemming te bereiken met vleesverwerkingsbedrijf Swinnen, voor het verplaatsen van dit bedrijf uit de woonwijk Leuken.

Wie was voor? Unaniem aangenomen.

U bent hier