h

Statiegeld kleine flesjes en blikjes

Wanneer? 15 november 2017

Wat voor soort voorstel en van wie? Motie van SP Weert. Mede ingediend door DUS.

Waar ging het over? Opdracht aan het College om bij de Tweede Kamer commissie Infrastructuur en Milieu aan te dringen op statiegeld kleine flesjes en blikjes en dit standpunt verder uit te dragen onder de lid-gemeenten van de Vereniging Afvalsamenwerking Limburg en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Wie was voor?​ SP, Weert Lokaal, VVD, D66, PvdA, Juist495 en DUS.

Wie was tegen? CDA

Voorstel aangenomen? ​Ja

Resultaat naar aanleiding van de aangenomen motie: Door het College is een brief verstuurd aan de Tweede Kamer commissie Infrastructuur en Milieu en de Gemeente Weert heeft zich als eerste gemeente in Nederland aangesloten bij de statiegeldalliantie. Op dit moment hebben zich in navolging van Weert al 200 Nederlandse gemeenten aangesloten die bijna 80 procent van de inwoners vertegenwoordigen.

U bent hier