h

Niet stoppen hulp langdurig werkelozen

Wanneer? 20 december 2010

Wat voor soort voorstel en van wie? Amendement (wijzigingsvoorstel) van de SP, PvdA en Weert Lokaal

Waar ging het over? Niet extra te bezuinigen op geld voor het opnieuw aan het werk helpen van mensen die (langdurig) werkeloos zijn.

Wie was vóór? SP, Weert Lokaal, D66, PvdA, CDA

Wie was tegen? VVD

Voorstel aangenomen? Ja.

U bent hier