h

Invulling oude stadhuis

Wanneer? 28 januari 2015

Wat voor soort voorstel en van wie? Voorstel van het College

Waar ging het over? Een voorstel om het oude stadhuis aan de Beekstraat te gaan gebruiken voor de huisvesting van de maatschappelijke organisatie Punt Welzijn, het gemeentearchief en een experimenteel winkelcentrum zoals voorgesteld door het bedrijf C'wartier.

Wie was vóór? SP, PvdA, CDA, Weert Lokaal, VVD

Wie was tegen? D66

Voorstel aangenomen? Ja.

U bent hier