h

Aanpakken bijensterfte

Wanneer? 15 november 2017

Wat voor soort voorstel en van wie? ​Motie van D66, Juist495 en SP.

​Waar ging het over? ​Het feit dat er teveel bijen sterven en dat er te weining voedsel is voor bijen. Opdracht aan het college om zich sterk te maken voor een bijenoase in Weert en deel te nemen aan het project Honey-Highway om zoveel mogelijk plekken voor bijen in te richten. Het verstrekken van bloemenzaad aan inwoners.

Wie was voor? Unaniem aanvaard.

U bent hier