h

SP onderzoekt zorgen van omwonenden Rubenslaan in Budel

2 maart 2022

SP onderzoekt zorgen van omwonenden Rubenslaan in Budel

Foto: Herman Penris

In Budel zijn plannen om de leegstaande bibliotheek te vervangen door nieuwbouw. Omdat voor veel omwonenden nog onbekend is wat de plannen precies zijn is de SP een onderzoek gestart onder de bewoners. Waaruit blijkt dat er verschillende zorgen zijn onder de mensen.

De gemeente Cranendonck heeft het pand van de leegstaande bibliotheek in Budel sinds kort gekocht van Bibliotheek De Kempen. Aan hen de taak om het pand te slopen en de grond te saneren. Zodra dit is gebeurt verkopen zij de grond aan woningcorporatie WoCom. Feitelijk laat de woningcorporatie de gemeente (letterlijk) het vuile werk opknappen om er later zelf winst op te kunnen maken.

Voor de omwonenden van het pand op de Rubenslaan is veel onduidelijk. Volgens hen worden zij niet betrokken bij de plannen. Niet door de gemeente maar ook niet door WoCom. Om te weten welke zorgen er spelen heeft de SP een vragenlijst verspreidt.

Herman Penris, omwonende en tevens actief lid van de SP laat weten dat de eerste reacties binnen zijn. “Verschillende bewoners geven aan dat zij voorstander zijn van het bouwen van nieuwe (sociale) huurwoningen om de woningnood tegen te gaan. Daarnaast geven zij aan met veel onduidelijkheid zitten wat betreft de plannen van WoCom. Zo hebben zij zorgen over de hoogte van de nieuwbouw en het gebrek aan parkeerplaatsen wat soms nu al een probleem is in de wijk.”

Wat de SP betreft horen mensen betrokken te worden bij de inrichting van de samenleving. Ook bij plannen voor nieuwe woningen. De SP houdt komende tijd nauw contact met de mensen in Budel om te kijken of we samen kunnen optrekken om meer duidelijkheid te krijgen en om bewoners mee te kunnen laten beslissen over de toekomst van hun wijk.

U bent hier