h

Stel je eens voor: Sylvie van Dijk

7 februari 2022

Stel je eens voor: Sylvie van Dijk

Foto: Sylvie van Dijk

In de rubriek 'Stel je eens voor' vragen we SP-leden zich voor te stellen en te vertellen waarom zij lid zijn van de Socialistische Partij. Sylvie van Dijk bijt de spits af. Sylvie ondersteunt sinds vorig jaar met veel plezier het afdelingsbestuur.

Wie ben je?
Ik ben Sylvie van Dijk, 45 jaar en tegenwoordig woonachtig in Maarheeze. Ik heb een zoon van 9 jaar, en werk als ambulant begeleider met mensen met autisme.

Waarom is de SP jouw partij?
Toen ik voor het eerst mocht stemmen, verdiepte ik me in de politiek en kwam ik bij de SP uit. Jaren later werd ik lid van de partij, omdat ik graag maatschappelijk meer wilde doen, en iets wilde betekenen voor mensen die zichzelf niet zo goed redden. Vanuit mijn werk zag ik dat veel mensen last hebben van politieke keuzes. Ik meende vanuit die basis, vanuit de politiek dus, wat toe te kunnen voegen.

Ik ben in Eindhoven, na een wat meer passieve ROOD-fase, bestuurslid geweest. We hebben daar heel veel akties bedacht en georganiseerd. Ik vond het heel erg leuk om op straat te staan en te horen wat mensen te vertellen hebben. Ik heb ook wel eens mijn lidmaatschap opgezegd omdat ik het niet eens was met de SP. Ik heb me toen ook gerealiseerd dat je het nooit 100procent eens kunt zijn met een partij, maar dat ik de kernwaarden van de SP belangrijk vind.

Je bent al een tijdje actief, wat heb je zoal gedaan?
De laatste jaren was ik commissielid en woordvoerder Sociaal Domein. Het leukste daaraan vond ik om heel veel verschillende mensen te leren kennen. Mensen uit de stad, belanghebbenden vanuit div. maatschappelijke organisaties, beleidsmakers vanuit gemeente en de mensen van andere politieke partijen. Ik heb daar ontzettend veel geleerd over het democratisch proces in de gemeente, maar ook bv over beeldvorming door de pers. Partijpolitiek is vaak belangrijker dan idealen, de mensen worden vaak uit het oog verloren. Als SP-er houd ik vast aan idealen, die hebben we ook nodig om een mooiere wereld te krijgen.

Je woont in Brabant maar valt onder de afdeling Weert. Hoe doe je dat?
Sinds onze verhuizing naar Maarheeze ben ik betrokken gebleven bij fractie en afdeling in Eindhoven Daarnaast loop ik momenteel mee bij het bestuur in Weert. Ik merk dat ik, na een tijdje in de koker Sociaal Domein gezeten te hebben, het ook weer heel leuk vind me bezig te houden met andere thema’s zoals wonen en milieu.

U bent hier