h

Het jaar 2019 uit het archief van de SP Weert

11 januari 2020

Het jaar 2019 uit het archief van de SP Weert

In 2019 heeft de afdeling last van de na-ijl-effecten van de klappen die zijn opgelopen eind 2018. Onder leiding van Mathijs Fiddelaers en de rest van het bestuur wordt gewerkt aan nieuwe initiatieven.

De landelijke verkiezingscampagnes voor Provinciale Staten en het Europees Parlement verlopen in Weert niet goed en ook de uitslag valt tegen; de slechtste in jaren. Voor herstel van vertrouwen is meer tijd nodig. Ook blijkt de staat van het campagneteam met actieve leden nog niet op sterkte en op orde.

Toch is de SP nog steeds de meest actieve partij van Weert! In het voorjaar staat de afdeling op de paardenmarkt, doet buurtonderzoek op Groenewoud en Boshoven en doet een peiling over de aanhoudende problemen met gesprongen waterleidingen.

De Weerter SP spreekt zich uit tegen het verdienmodel waar arbeidsmigranten met honderden bij elkaar in een pand worden gezet. Hierdoor ontstaat een tegenstelling tussen woningzoekenden en arbeidsmigranten. Er moeten voldoende sociale huurwoningen worden bijgebouwd zodat er voor beide groepen woningen beschikbaar zijn.

In het najaar blijkt het succes van een langlopende actie voor de omheining, egalisatie en het onderhoud van het hondenravotterrein op Boshoven, met bewoners samen. De gemeente zal begin 2020 starten met de werkzaamheden. De verkeersveiligheid én de veiligheid en beleving van hondenbezitters en hun viervoeters is hiermee gediend.

De afdeling peilt de mening op de markt van de Weertenaren over het voornemen van de gemeente om extra te bouwen voor Eindhoven. De SP is voor het eerst bouwen voor Weerter woningzoekenden. Huurders op Groenewoud worden geïnformeerd over wat ze kunnen doen bij klachten over hun woning, na eerder buurtonderzoek van de partij. De ziekenhuismedewerkers krijgen steun van partijvrijwilligers die hen 's morgens vroeg een flyer uitdelen over de acties voor betere arbeidsomstandigheden.

In het najaar krijgt de afdeling opnieuw een klap door het uitvallen van voorzitter Mathijs. Oud-voorzitter Paul Lempens neemt na overleg met de regiovertegenwoordiger en de overige bestuursleden de leiding tijdelijk op zich. Onder andere de Tribuneverspreiding, het ledenbezoek en de contacten met andere organisaties worden op orde gebracht. Stap voor stap wordt de blik weer vooruit gericht.

Drie afgevaardigden bezoeken half december het partijcongres dat met de leden in Weert is voorbereid. Het positivisme dat dit opleverde wordt meegenomen het nieuwe jaar in.

U bent hier