h

Het XXIV Congres van de SP

14 december 2019

Het XXIV Congres van de SP

Foto: Nico van den Bent / De entree in Nieuwegein

In alle vroegte vertrokken Yasemin, Danique en Nico vanuit Weert om in Nieuwegein de afdeling uit Weert te vertegenwoordigen op het SP-congres. Een dag van gezelligheid, oude bekenden te zien en nieuwe partijleden te ontmoeten. Maar vooral ook een dag van hard werken om de SP naar een nog hoger level te krijgen.

In de weken van voorbereiding op dit congres zijn gezamelijk met de afdeling de stukken gelezen commentaren op het eerste concept gegeven via de ledenvergaderingen en het regio-overleg. 

De congrescommisie komt dan met een tweede aangepast stuk en na beraad in de ledenvergadering hadden we vastgesteld dat we enkele amandementen moesten indienen en één Motie.

In de week vóór het congres kregen de afgevaardigden wederom een heel pakket post om door te nemen en te verwerken. In ditpakket stonden namelijk 124 wijzigingsvoorstellen en 34 Moties vanuit heel nederland én het advies van de commissie om die voorstellen te ontraden of over te nemen, aan de drie Yasemin, Danique én Nico de taak om namens de afdeling de juiste keuzes te maken bij het stemmen. Tenslotte vertegenwoordigen zij steeds 50 leden per persoon. Hiervoor hebben zij voorafgaand aan het congres samen nog overlegd.

Na het zien van dit indrukwekkende filmpje konden alle aangemelde sprekers nog hun standpunten verdedigen voordat er tot stemming zou worden overgegaan.

Uiteindelijk zijn 34 wijzigingsvoorstellen alsnog aangenomen die het congresstuk inhoudelijk zullen veranderen, mooi detail is dat 4 ervan door de commissie ontraden werden, en dus door de democratisch werking van onze partij toch het congresstuk zullen veranderen. Van de Moties hebben slechts 5 exemplaren de instemming gekregen van de congresleden, Onze motie hadden we ingetokken omdat die al vóór het congres had geresulteerd in de uitvoering ervan en dus overbodig was geworden.

Ook is de uitslag van de lokaal uitgevoerde verkiezingen voor het partijbestuur bekend gemaakt en is Jannie Vischer uitgeroepen tot onze nieuwe Partij-voorzitter.

Wilt u het gehele congres nog eens bekijken en beluisteren en heeft u een uurtje of 7 vrij dan kijk hieronder;

Wilt u de eindtoespraak van Lilian Marijnissen bekijken kijk dan naar de volgende video.

Foto: Nico van den Bent / Wij vonden het een prachtige dag

Wij vonden het een prachtig Congres.

U bent hier