h

14 december 2019 XXIV Congres

18 juli 2019

14 december 2019 XXIV Congres

Zaterdag 14 december vindt het 24e SP congres plaats. Tijdens dit congres wordt het nieuwe partijbestuur bekend gemaakt en nemen we het congresstuk aan waarmee we de komende tijd weer kunnen bouwen aan onze partij. Om alle leden inspraak te geven over de voordracht van het nieuwe partijbestuur en het congresstuk, vinden er een aantal belangrijke momenten plaats.

Om elk lid mee te laten denken, praten en beslissen organiseert de afdeling op vrijdag 20 september een ledenvergadering. Hier wordt het eerste concept van het congresstuk met elkaar besproken, en de voordracht voor het nieuwe partijbestuur. Ook kiezen we tijdens deze avond de afgevaardigden voor de regioconferentie. Na de inbreng uit ledenvergaderingen en regioconferenties gaat de congres- en kandidatencommissie aan de slag met een tweede concept congresstuk en eventueel een aangepast voordracht voor het partijbestuur.

Op 8 november verschijnt op SPnet het tweede concept van het congresstuk, een eventueel aangepaste voordracht voor het partijbestuur en de lijst met niet-voorgedragen kandidaten. Dit alles wordt besproken op onze tweede ledenvergadering op vrijdag 15 november.

Tijdens deze avond is het mogelijk om wijzigingsvoorstellen aan te dragen op de tweede versie van het concept congresstuk. Ook kiezen aanwezigen leden we deze avond het nieuwe partijbestuur in de afdeling. Daarnaast kiezen we de afgevaardigden voor het congres in december.

Ieder SP-lid kan zich tussen 12 juli en 18 augustus 2019 kandideren voor algemeen bestuurslid, partijsecretaris of partijvoorzitter, door een motivatiebrief vergezeld met een CV te sturen naar kandidatencommissie@sp.nl. Elke kandidatuur dient tentminste steun te hebben van tenminste 1 afdeling of van 50 individuele leden.

U bent hier