h

We gaan door!

26 oktober 2018

We gaan door!

Foto: Nelleke Snijders

Donderdagavond hebben de SP-leden in Weert met elkaar gesproken over de ontstane situatie na het vertrek van een aantal leden, waaronder de twee raadsleden.

Alle leden hebben in een lang en emotioneel gesprek uitgebreid hun gevoelens en mening geuit over de gang van zaken naar aanleiding van de verklaring die aan leden is gestuurd door de ex-leden. Lieke Smits, algemeen secretaris van de partij, gaf uitgebreid en feitelijk antwoord, net als het bestuur.
Het vertrek van deze mensen, waarvan enkelen in het verleden zeer actief waren en waarmee kameraadschappelijk is samen gewerkt, is een zware klap voor veel SP-leden. De leden gaven aan de keuzes van oud-leden te respecteren en dat er geen modder moet worden gegooid. Daar is niemand bij gebaat.
Wel vinden de zij dat de zetels aan de SP moeten worden teruggegeven. 'Dit gaat puur om Weert, niet over de landelijke partij. Zij zijn er in de raad gekomen door de mensen in Weert, en door inzet van de SP in Weert', zei Piet die al 35 jaar lid is. Er zal een brief naar de raadsleden worden gestuurd met het verzoek om de zetels terug te geven.
Op het eind van de bijeenkomst hebben leden ingestemd met een voorstel voor een nieuw bestuur, dat de komende tijd verder bouwt aan de SP die de mensen in de regio Weert verdienen. Afdelingsvoorzitter Mathijs Fiddelaers: 'We zijn het niet eens met de leden die nu weg zijn, maar we laten ons niet uit het veld slaan. De SP in Weert is niet weg, en dat gaat ook niet gebeuren. Er staat een geweldige groep mensen klaar die vol enthousiasme aan de slag gaan’.

U bent hier