h

SP gaat aan de slag in nieuw gemeentebestuur

4 juni 2018

SP gaat aan de slag in nieuw gemeentebestuur

Foto: SP

Op donderdag 31 mei werd tijdens een speciale raadsvergadering het
nieuwe college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. Geert
Gabriels (Weert Lokaal), Martijn van den Heuvel (Weert Lokaal), Tessa
Geelen (CDA), Wendy van Eijk (VVD) en Paul Sterk (SP) zijn de
wethouders binnen dit nieuwe bestuur. Ook werd de gemeenteraad
aangevuld met vier kersverse raadsleden.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 25 maart duurde het ruim twee maanden om tot een raadsakkoord en een nieuw gemeentebestuur te komen. Urenlang, dag na dag voerde informateur René Laenen gesprekken met diverse politieke partijen en het maatschappelijk middenveld, waaronder ook de SP. De SP was vanaf het begin al duidelijk. De partij was bereid te praten over een nieuw college, maar stelde zich bescheiden op na de verkiezingsuitslag. Maar als je wordt gevraagd, dan loop je uiteraard niet weg voor je verantwoordelijkheid.

Wethouder Paul Sterk: ‘Het is goed dat ik als wethouder weer de portefeuille zorg, welzijn en volksgezondheid heb. In de vorige periode hebben we als gemeente een fors aantal zorgtaken van het Rijk over genomen. We kunnen nu verder gaan met het uitbouwen van het sociale beleid dat we in Weert in gang hebben gezet, zodat we de mensen de hulp en ondersteuning kunnen blijven bieden die ze nodig hebben.’

 

Ook fractievoorzitter Jeroen Goubet is enthousiast over het nieuwe gemeentebestuur: ‘Ik ben trots op dit frisse nieuwe College met twee vrouwen en een nieuwe jonge generatie wethouders. En ik ben nog enthousiaster over het programma dan ik al was omdat ook de twee partijen die ervoor gekozen hebben om hun handtekeningen er niet onder te zetten positief waren. Kortom iedereen is er weer klaar voor en nu snel aan de slag voor Weert.’

Het raadsakkoord is in tegenstelling tot het collegeakkoord een breed gedragen akkoord, waar SP, VVD, CDA, Weert Lokaal en D66 aan mee
hebben geschreven. Het akkoord is geschreven op hoofdlijnen. Er
zullen dan ook een flink aantal zaken uitgewerkt moeten worden. De SP
fractie, het bestuur, wethouder Paul Sterk en heel veel SP leden
staan dan ook klaar om van Weert nog een socialere gemeente te maken!

 

 

U bent hier