h

Advies informateur: huidige coalitie plus CDA

20 april 2018

Advies informateur: huidige coalitie plus CDA

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

René Laenen, die namens Weert Lokaal is gevraagd advies uit te brengen over een nieuw bestuur in Weert, heeft vanavond zijn advies aan de gemeenteraad gepresenteerd. Hij adviseert een gemeentebestuur van Weert Lokaal, CDA, VVD en SP.

Met zijn advies verenigt Laenen drie wensen;

  • Een voortzetting van het succesvolle beleid van de afgelopen vier jaren
  • De wens om tot een breed raadsprogramma en/of tot een brede coalitie te komen
  • Recht doen aan de verkiezingsuitslag

Voortzetting beleid

Uit de ruim veertig gesprekken die Laenen met mensen van binnen en buiten de politiek heeft gevoerd is begrepen dat er bij allen -behalve één- veel steun is voor het beleid dat het stadsbestuur in de afgelopen vier jaren heeft gevoerd. Die koers moet voortgezet worden, zo is de wens van het 'maatschappelijk middenveld'. 

Daarom is ook de SP nadrukkelijk in beeld gebleven ondanks het verlies tijdens de verkiezingen. De partij zorgde er met haar wethouder voor dat de zorg in Weert goed geregeld werd en goed geregeld bleef terwijl in gemeenten in de omgeving grote fouten opdoken. De basis die voor de zorg is gelegd moet overeind blijven en uitgebouwd worden.

Breed programma

De beoogde coalitie heeft een zéér ruime meerderheid. 24 van de 29 raadszetels. De vier partijen gaan een coalitieprogramma schrijven maar staan ook zéér open voor de ideeën van de drie partijen die niet deel uit gaan maken van de coalitie en dus ook geen wethouders leveren, DUS Weert, D66 en PvdA. Ook zij worden betrokken en kunnen inbreng gaan leveren. Verbinding.

Dat moet gaan leiden tot een raadsprogramma. Want uit de verkiezingsprogramma’s van alle partijen blijkt dat er in Weert meer overeenkomsten dan verschillen zijn en daarom wil Laenen deze poging wagen. Het wordt met andere woorden in de komende tijd zoeken naar een weg tussen een coalitie- en een raadsprogramma. Nieuwe ideeën voor het besturen van een gemeente zijn hard nodig!

Verkiezingsuitslag

Voortzetting van alléén de huidige coalitie is mogelijk maar doet te weinig recht aan de verkiezingsuitslag. Want hoewel de coalitie in zijn geheel heeft gewonnen, wat best bijzonder is, zijn de verhoudingen flink veranderd. De SP heeft verloren, de VVD heeft ook verloren.

De tweede partij in Weert, het CDA, is gelijk gebleven in het aantal zetels maar heeft in percentages ook stemmen verloren. Grote winnaar Weert Lokaal zit dus 'opgescheept' met bijna enkel partijen die verloren hebben met name omdat ze zelf zoveel gewonnen heeft.


DE BASIS DIE VOOR DE ZORG IS GELEGD MOET OVEREIND BLIJVEN EN UITGEBOUWD WORDEN


DUS Weert is de tweede grote winnaar in Weert. Maar met de aanwezige brede ervaring binnen de beoogde coalitie is deelname van een nieuwe partij die zich nog niet 'bewezen' heeft in de gemeenteraad wellicht een brug te ver. De wens van DUS Weert om tot een raadsprogramma in plaats van een coalitieprogramma te komen is echter overgenomen door de informateur.

De SP kan zich vinden in dit weloverwogen advies van de informateur.

Fractievoorzitter Jeroen Goubet van de SP is dan ook voorzichtig blij. ‘De beslissing was niet aan ons. We hebben in het eerste gesprek met de informateur aangegeven dat we onze plek na het verlies kennen. De kiezer heeft de SP niet beloond. maar een zetel van een partij die verloren heeft is net zoveel waard als een zetel van een partij die gewonnen en daarom waren we bereid om te praten.’

De SP wordt dus opnieuw gevraagd om deel te nemen in het stadsbestuur.

Foto: Maurits Gemmink / SP
Goubet: ‘het idee van Laenen is fris en vernieuwend. We schrijven op wat we met vier partijen, een brede vertegenwoordiging van Weert, willen gaan doen. Daarbij kunnen de andere partijen aanvullen. Verschillen tussen partijen per onderwerp zullen denk ik duidelijker worden omdat die verschillen meer besproken gaan worden in de gemeenteraad. Complimenten aan de informateur om aan de ene kant de dingen die goed gaan voort te willen zetten en aan de andere kant het lef te tonen om te gaan vernieuwen. ‘

‘Dit is een cocktail die nog geschud moet worden. Maar de ingrediënten zijn goed.  Een nieuw smaakje aan een vertrouwde mix kan de zaak goed doen.’ Aldus Goubet die er zin in heeft.

Maar het laatste woord is aan de leden van de SP. Zodra er een coalitieakkoord of raadsprogramma ligt mogen zij zich daarover uitspreken. Het is nog niet bekend wanneer een eventueel akkoord aan de leden voorgelegd kan worden.

Reactie toevoegen

U bent hier