h

Lijsttrekkers in debat in vol Theater De Huiskamer

11 maart 2018

Lijsttrekkers in debat in vol Theater De Huiskamer

Foto: Ibrahim Doslu / SP Weert

De lijsttrekkers van de negen partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Weert gingen vandaag met elkaar in debat in Theater De Huiskamer. Het debat was een initiatief van de website Weertdegekste in samenwerking met de gemeente.

Na een kort voorstelrondje gingen de lijsttrekkers in drie rondes met z’n drieën in debat. De volgorde was bepaald per loting. SP lijsttrekker Jeroen Goubet kwam meteen in de eerste rond aan bod en ging samen met Frans van Eersel (VVD) en Hendrik Stals (CDA) het gesptrek aan over het aantrekkelijker maken van de Binnenstad. De SP stelde voor om het terugdringen van het aantal vierkante meters winkelruimte hand in hand te laten gaan met de toenemende wens van veel mensen om te wonen in de binnenstad. ‘Bouw winkelpanden om tot woonruimte, óók op de begane grond’. Goubet wees trots op woningbouwplannen langs het kanaal op de plek van het voormalige landbouwbelang en de tennishal waar 76 van de 207 woningen sociale huurwoningen worden!

Goubet: ‘Ook jongeren, gezinnen met kinderen en mensen met een smalle beurs moeten in de binnenstad kunnen wonen. Dat brengt meteen meer levendigheid.’ Toen het ging over meer mensen naar de stad trekken haalde hij aan dat dankzij de SP vanaf dit jaar de bewaakte fietsenstalling gratis is geworden. En hoe de ‘beleving’ van de binnenstad verbeterd kan worden? ‘Groen, groen, groen!’

Foto: Jurrella Kleinmoedig / Facebook

Het was ondertussen al erg druk geworden in Theater de Huiskamer. Zo druk dat een aantal belangstellenden niet naar binnen kom komen. Dat was jammer want het stond toch vooral vol met mensen die al bij een politieke partij horen en hun mening dus al gevormd hebben.

In de tweede ronde mochten lijsttrekkers ook weer in volgorde per loting één onderwerp van een bord uitkiezen en daarover in debat gaan met een ander. Goubet was als derde aan de beurt, koos het thema ‘armoede’ en daagde daarbij Theo Smolenaers van de Partij voor Weert uit.

Goubet ‘De Partij voor Weert is overal tegen. De Weerter politiek heeft in de afgelopen jaren niks goed gedaan, is een eliteclub en alles moet anders. Maar dankzij de SP is er in de afgelopen jaren miljoenen geïnvesteerd in het bestrijden van armoede en heeft Weert misschien wel de beste plannen om armoede te bestrijden in Nederland. Hoe zou de Partij voor Weert dat dan anders of beter doen?

Smolenaers was het vervolgens niet eens met de stelling van Goubet dat de gemeente goed in beeld heeft hoeveel mensen er in Weert in armoede leven omdat verborgen armoede daarin niet meegenomen zou worden. De SP lijsttrekker haalde daarop aan dat bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek cijfers voor Weert over armoede heeft en dat verborgen armoede daar wel degelijk in meegenomen wordt. Smolenaers zei niet te geloven in cijfers en statistiek. Hij stelde voor om namen te noteren bij de voedselbank en zo gericht de armoede aan te pakken. ‘Geen statistiek maar wel namen noteren?’ beet Goubet toe.

Kortom Smolaenaers gaf aan dat hij een half miljoen extra voor armoedebestrijding wil en beloofde dat de Partij voor Weert ervoor gaat zorgen dat er over vier jaar de helft minder mensen naar de voedselbank gaan. Maar geen plannen hoe dat te bereiken…

Nadat alle lijsttrekkers iemand uitgedaagd hadden zat het er op. Jeroen Goubet: ‘een geslaagd debat en de keuze van de organisatie om de stellingen van tevoren niet bekend te maken was verrassend. Zo ging het daardoor bijvoorbeeld onverwachts over de vraag of Weert een fatsoenlijk kattenbeleid heeft. Geen alledaagse dingen en meer van hetzelfde dus wat langs kwam.

Er zijn in de aanloop naar de verkiezingen op 21 maart nog een aantal debatten in Weert. Het was dus niet de laatste keer dat de heren en dames lijsttrekkers de degens konden kruisen!

U bent hier