h

Ieder kind een goed gebit!

16 maart 2018

Ieder kind een goed gebit!

In Weert gaat 20,1% van de kinderen niet naar de tandarts. Het gaat om 2.035 kinderen. Deze kinderen zijn via de zorgverzekering in het basispakket verzekerd voor tand- en mondzorg, maar toch zien zij de tandarts niet. De SP lanceert het plan “Ieder kind een goed gebit”. Dit kan gemeten worden door na te streven dat in 2022 in Weert (op wijkniveau) slechts 1 op de 10 kinderen niet op controle gaat. Dit is een halvering van het gemiddelde zoals dat nu geldt.

Er zijn duidelijke verschillen tussen rijk en arm als het gaat om het bezoek aan de tandarts als ook de kwaliteit van de gebitten. Onderzoek naar de redenen waarom mensen afzien van tandartsbezoek laat duidelijk dit verband zien tussen inkomen en tandartsbezoek. Bij huishoudens met een inkomen tot € 1.600 bruto per maand mijdt 21% de tandarts vanwege de verwachte zorgkosten, bij een huishoudens met een bruto maandinkomen van € 3.500 of meer is dat slechts 5%. Omdat de ouders niet gaan, gaan de kinderen ook niet.

Ook in Weert zijn op wijkniveau deze verschillen te zien. De SP stelt daarom in 2018 met een proef van mondzorg op school te beginnen bij Markeent. Van de kinderen in Keent gaat 30,4% niet naar de tandarts. De brede school heeft in het gebouw logopedie en fysiotherapie gevestigd. Vanuit de combinatiefunctionaris en de leerkrachten wordt op die wijze laagdrempelig verwezen bij kinderen. De combinatie van school en zorg heeft meerwaarde en zorgt er voor dat ouders eerder betrokken zijn.  

SP-raadslid Bert Peterse: "Tijdens de proef bij Markeent kan bekeken worden tussen de gemeente, de koepelorganisatie voor jeugdmondzorg samen met de school en GGD hoe dit vorm kan krijgen. Door de mondzorg een onderdeel van het lesprogramma te maken, kan van jongs af aan aandacht zijn voor tandenpoetsen. Door een mondhygiënist deze praktijklessen te laten verzorgen en hier ook bij alle kinderen een controle uit te voeren zou de preventieve mondzorg laagdrempelig te organiseren zijn. Dit kan klassikaal, of aansluitend op de lestijden in een aparte ruimte. Daarbij kunnen ouders betrokken worden. Mocht er meer aan de hand zijn (zoals cariës), kan doorverwezen worden naar een tandarts. Hierbij hoort de uitleg dat kinderen hier verzekerd voor zijn en er geen kosten aan verbonden zijn. Ook kan gezamenlijk een afspraak worden gemaakt. Na 2018 kan de haalbaarheid onderzocht worden van een brede invoering van jeugdtandzorg in Weert." 

Met een toename van het bezoek aan de tandarts door de kinderen, komen hun ouders ook vaker bij de tandarts. Dit is de voornaamste bron van zorgmijding onder volwassenen in Weert. Helpen we de kinderen, dan helpen we liefst ook hun familie.

De SP heeft het plan aan alle partijen in Weert gestuurd en gevraagd hun steun uit te spreken. 

U bent hier