h

Werkbezoek aan brandweer Weert: de kracht van vrijwilligers!

7 september 2017

Werkbezoek aan brandweer Weert: de kracht van vrijwilligers!

Foto: Bert Peterse

Deze zomer meldde 1vandaag dat veel brandweerkorpsen in Nederland moeite hebben aan nieuwe vrijwilligers te komen. Hierdoor komt het zelfs voor dat aanrijtijden niet gehaald worden. De brandweer van Weert valt onder de Veiligheidsregio Limburg Noord. De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over het sluiten van kazernes en inzet van materieel. Een goede aanleiding eens te gaan praten met de brandweer in Weert.

Het overgrote deel van de brandweerkorpsen in Noord en Midden Limburg draait op zo'n 850 vrijwilligers. Het korps van Weert bestaat uit 45 vrijwilligers die samen zo'n 500 keer per jaar uitrukken. Iedere woensdagavond is er een oefen avond. Op die manier blijven de mensen bij als het gaat om materieel inzet, gebruik van apparatuur, technieken, maar ook bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen. 

In tegenstelling tot veel korpsen kent Weert geen tekort aan vrijwilligers. Tijdens ons bezoek werd ook duidelijk waarom. Het korps doet er alles aan om mensen aan zich te binden. Naast de vaste oefenavond zijn er ook activiteiten voor de kinderen en de partners, want zonder steun van het thuisfront zou niemand dit kunnen.  Dat vraagt ook veel qua opleiden van vrijwilligers, planning en spreiding qua leeftijdsopbouw van de teams. 

 

Zo is er ook de jeugdbrandweer, maar zit er een gat tussen de jeugdbrandweer (stopt bij 16 jaar) en de 'echte' brandweer (begint bij 18 jaar). Bovendien moet de volledige opleiding gevolgd worden. Dit opleidingsprogramma is steeds zwaarder. Veel eisen komen voort uit de beroepsbrandweer, die tijdens hun diensten oefenen. De vrijwilligers hebben allemaal een betaalde baan en oefenen in hun vrije tijd. Zo heeft Weert een duikteam, waar allerlei extra eisen aan gesteld worden.

 

Eigenlijk zou de norm andersom moeten worden: ga uit van de vrijwilligers, luister naar hun inbreng en leg dit niet van bovenaf op. De post in Weert toont het succes van die aanpak aan. Zo is de komst van het snelle interventie voertuig door de post opgepakt als kans. Door zelf na te denken over waar dit voertuig aan moest voldoen, kan de brandweer dit inzetten naar de behoefte en is er steun, in tegenstelling tot andere posten.

 

Een erg inspirerende avond die laat zien hoe de vrijwilligers van de post in Weert van ontzettend belang zijn voor de veiligheid in Weert. Als fractie hebben we dan ook onze grote waardering voor de inzet en betrokkenheid bij de stad uitgesproken.

 

Foto: Nico van den Bent

Foto: Nico van den Bent

Foto: Karin Duijsters

U bent hier