h

Opschoonteam wil niet opgeschoond worden

18 februari 2012

Opschoonteam wil niet opgeschoond worden

Een succesvol project om mensen uit te ellende te halen en op een nuttige manier weer aan het werk te brengen dreigt wegbezuinigd te worden door de gemeente Weert. De SP vraagt of het eventueel kan helpen om een voorman van De Risse in te zetten.

Het gaat om het ‘opschoonteam’ dat in 2005 werd opgestart om cliënten van de instelling Vincent van Gogh verslavingszorg iets nuttigs te laten doen in de maatschappij. Door bezuinigingen van de gemeente Weert dreigt opheffing per 1 april.

Het opschoonteam wil dit niet laten gebeuren. Wim, een van de deelnemers, zegt: “dit is een kans die wij gekregen hebben en wij willen ons deze kans niet zonder meer laten afpakken”. Zij voelen zich hierin gesteund door de begeleiding.

Inmiddels zijn ze in de binnenstad een vertrouwd beeld geworden. De mannen met de gele hesjes, die gewapend met prikstokken alle rondslingerende rommel van de promenades halen en uit de struiken verwijderen in onze Weerter binnenstad.

In de loop van de jaren zijn een drietal personen kunnen doorstromen naar regulier werk, toch een resultaat om trots op te zijn.

“Werden we eerder altijd met de nek aangekeken, nu is er langzaam meer waardering voor ons ontstaan” vertelt Johan. Doordat er nu meer structuur in het dagelijks leven, in plaats van het doelloos rondhangen, is dat tot het verleden gaan behoren. De teamleden hebben trainingen gevolgd op het gebied van sociale vaardigheid en nog niet zolang geleden werd het EHBO certificaat behaald.

Er is geïnvesteerd in de leden van deze groep, iets waarvan ze nooit gedacht hadden dat dit aan hun besteed zou kunnen worden.

Het negen man tellende team is niet van plan om zich zomaar van de kaart te laten vegen en hebben contact gezocht met de pers en de politiek. Zo hebben ze afgelopen dinsdag op eigen verzoek een gesprek gehad met wethouder Litjens. Deze uitte zich voorzichtig positief en zegde toe om nog eens te kijken of er nog ergens een potje met geld tevoorschijn valt te halen.

Op 1 maart krijgt het opschoonteam antwoord op de door hun gestelde vragen tijdens een gesprek met de wethouder.

De SP vindt in ieder geval dat het initiatief nog steeds alle steun verdient. ‘Alles is beter dan dat deze mensen werkeloos thuis zitten, of nog erger, terugvallen in een slecht gedrag waar ze zelf niet, maar eigenlijk niemand niet op zit te wachten’ aldus SP’er Lin Franssen

De SP zal alles blijven volgen en in de komende vergadering van de commissie Welzijn op 6 maart aanstaande hierover vragen stellen.

Update: Het verzoek aan de commissie om het punt 'Financiering opschoonteam' aan de agenda van de commissie Welzijn van 6 maart toe te voegen wordt pas in de vergadering zelf besproken, omdat de voorzitter van de commissie op vakantie is (!). Als suggestie heeft de SP de mogelijkheid geopperd om iemand van de Risse als voorman aan te stellen, als geld het probleem is.

U bent hier