h

Ingezonden bericht: doneer een kerstpakket

10 december 2008

Ingezonden bericht: doneer een kerstpakket

Werkgroep Voor Iedereen uit Weert zamelt dit jaar weer kerstpakketten in voor mensen die met kerst iets extra’s kunnen gebruiken. Dit jaar verspreiden we geen kerstpakketten in Weert en omgeving. De werkgroep heeft er dit jaar voor gekozen de nadruk te leggen op het verstrekken van kerstpakketten aan bewoners van het asielzoekerscentrum in Baexem.

'Voor iedereen'In het AZC zitten veel mensen die om allerlei redenen uit hun moederland gevlucht zijn. Deze mensen wachten op een beslissing over hun toekomst. Wij willen ze in de kersttijd iets leuks brengen. Aan elkaar denken in deze tijd is volgens de werkgroep Voor Iedereen erg belangrijk. De meeste mensen leven hun leven, maar staan er vaak niet bij stil dat er ook mensen zijn die ver van hun familie verwijderd zijn en met weinig financiële middelen moeten rondkomen.

Kunt u uw kerstpakket dit jaar missen of bent u bereid zelf een kerstpakket samen te stellen, dan is dit heel erg welkom! U kunt voor het doneren van een kerstpakket elke avond bellen tussen 19:00 uur en 21:00 uur op nummer: 06-17036303. We zamelen de pakketten in vanaf 8 december.

www.werkgroepvooriedereen.nl

U bent hier