h

Provincie moet thuishulpen steunen

18 augustus 2008

Provincie moet thuishulpen steunen

Een aantal thuiszorgorganisaties in Limburg hebben besloten om hun personeel minder te betalen. De SP in de Provinciale Staten van Limburg is bang dat dit grote gevolgen heeft voor de kwaliteit van de zorg en vindt dat Gedeputeerde Staten in moeten grijpen.

Met de invoering van de marktwerking hebben thuiszorginstellingen veel te lage prijzen voor de zorg geaccepteerd om hun ‘marktaandeel’ zeker te kunnen stellen. In combinatie met bezuinigen op de zorgbudgetten en lagere indicaties voor zorg zorgt dit voor grote onrust onder personeel en cliënten van thuiszorgorganisaties.

SP Statenlid Linda Haex: “Als we niet met z’n allen in actie komen dan krijgen thuishulpen en ook de cliënten van de thuiszorg, een niet te verteren rekening op hun bordje. Bestuurders van thuiszorginstellingen dreigen al geruime tijd met ontslag van personeel, op grote schaal worden contracten zogenaamd ‘aangepast’ en er zijn zelfs instellingen die naar hun medewerkers het onbehoorlijke voorstel doen om 20% van het salaris in te leveren. Wie bedenkt zoiets? Het is te gek voor woorden dat de thuishulpen op zo’n manier onder druk worden gezet. De uitvoerende medewerkers van de thuiszorg zijn de laatste jaren al volledig uitgeknepen als het gaat om een klein beetje ruimte in het werk en dan te zwijgen over de verhouding werkzaamheden- uurloon”.

De SP Weert en het comité 'Stop uitverkoop thuiszorg Weert' wisten eerder een loonsverlaging in die gemeente al met succes tegen te houden. Voor de SP is loonsverlaging onacceptabel en moeten oplossingen gezocht worden in het aanpakken van de marktwerking en alle gevolgen daarvan. De zorg is immers geen markt.

Salarisverlaging thuishulpen definitief van de baan! Overwinning voor comité en SP

U bent hier