h

SP: geen probleem met bouw moskee, maar wel onder harde voorwaarden

28 december 2007

SP: geen probleem met bouw moskee, maar wel onder harde voorwaarden

Onlangs berichtte de media over de voorgenomen bouw van een nieuwe moskee in Weert. Dit omdat de bestaande Osman Gazi moskee in de wijk Fatima kampt met ruimtegebrek. Als locatie wordt het parkeerterrein in de verkeerslus van de Suffolkweg, bij de aansluiting met de Ringbaan en de Boshoverbrug genoemd.

De SP heeft geen principiële bezwaren tegen de mogelijke bouw van een nieuwe moskee. Wel moet men zich, net als iedereen, aan de daarvoor geldende regels houden; zoals bouw, passend in de ruimtelijke ordening en regels met betrekking tot toegestane activiteiten.

De SP is het eens met de opstelling van het College dat de financiering deugdelijk moet worden onderbouwd alvorens er beslissingen worden genomen, en een schop in de grond gaat.

De SP neemt aan dat de betrokkenen en belanghebbenden door de gemeente in een vroeg stadium worden betrokken bij de invulling van een eventuele locatie. Ook neemt de partij aan dat de wijkraad Boshoven en de verenigingen binnen het sportpark bijvoorbeeld zijn geïnformeerd. Zoniet, dan is dat kwalijk omdat dit bij de raadsleden wel is gebeurd. Een goede informatievoorziening is ook van belang omdat de bouw van een moskee vaak gevoeligheid ligt.

Tot slot vindt de SP een subsidie voor culturele activiteiten, waar het moskeebestuur op hoopt, niet op zijn plaats omdat dit de integratie niet bevordert. Dit standpunt heeft de SP trouwens al vele jaren.

U bent hier