h

Extra fietsenrekken bij station op verzoek ROOD

20 juli 2007

Extra fietsenrekken bij station op verzoek ROOD

Overvolle fietsenstalling op de Nieuwe MarktNog dit jaar worden er in de fietsenstallingen rond het station extra rekken geplaatst. Dat laat de gemeente in een reactie op het rapport ‘Ga toch fietsen’ weten. Dit rapport, een inventarisatie van fietsenstallingproblemen in de binnenstad plus een aantal suggesties voor oplossingen, werd in oktober vorig jaar aan de gemeente aangeboden.

In een brief stelt de gemeente dat de reactie een tijdje op zich heeft laten wachten doordat er eerst overleg met Pro-Rail gevoerd moest worden. De spoorbeheerder is namelijk eigenaar van de grond waarop de fietsenstallingen rond het station zich bevinden. Op basis van een eigen onderzoek is ProRail ook tot de conclusie gekomen dat er te weinig fietsenrekken zijn, en dat er voldoende ruimte is voor uitbreiding van het aantal rekken.

Het rapport 'ga toch fietsen' wordt overhandigd aan wethouder Kirkels in oktober vorig jaar.
Het rapport 'Ga toch fietsen' wordt overhandigd aan wethouder Kirkels in oktober vorig jaar.

Enkele andere suggesties gedaan door ROOD worden niet overgenomen. Zo zal de fietsenstalling bij het busstation aan de St. Maartenslaan niet anders ingericht worden, omdat ‘de verkeersveiligheid hier niet door wordt verbeterd’ aldus de gemeente. Ook suggesties zoals het plaatsen van meer kleine fietsenrekken verspreid door de stad, en uitbreiding van de fietsenstalling op de Nieuwe Markt worden niet uitgevoerd. Als reden hiervoor geeft de gemeente dat het straatbeeld te rommelig zou worden, en dat er op de Nieuwe Markt onvoldoende ruimte tot uitbreiding is.

Uit de brief valt op te maken dat de gemeente het verwijderingbeleid van verkeerd gestalde fietsen niet aan zal passen. Wel zal het accent liggen op het eerst verwijderen van alleen de hinderlijk gestalde fietsen.

Tot slot is ‘het gratis maken van de bewaakte fietsenstallingen vooralsnog niet aan de orde’ aldus de gemeente. De gemeente vindt dat er ‘redelijk goed tot goed’ gebruik wordt gemaakt van de bewaakte fietsenstalling, ‘ondanks, of dankzij, de lage tarieven’. ROOD is echter nog steeds van mening dat de bewaakte fietsenstallingen gratis moeten worden om het fietsgebruik te stimuleren en wildstalling tegen te gaan.

De gemeente geeft aan dat men de fietsenstallingproblemen in de gaten zal blijven houden, en dat de aanbevelingen in het rapport ‘ga toch fietsen’ hierbij een waardevol instrument zijn.

Op de website van ROOD Weert: ROOD overhandigt rapport ‘Ga toch fietsen’
Het rapport 'ga toch fietsen'

U bent hier