h

Ouderen en de computer (door Jan Tak)

21 december 2005

Ouderen en de computer (door Jan Tak)

Ongeveer 40 jaar geleden gooide mijn moeder de afstandbediening van de T.V. kapot. Van dat luxe ding werd een mens alleen maar lui, zei ze. De werkelijke reden was dat ze er niet mee overweg kon. Te veel toeters en bellen en te klein uitgevoerd voor haar stram geworden vingers.

Omstreeks die tijd foeterde mijn vader op het kado wat hij gekregen had van Sinterklaas, een video installatie. Allemaal nieuwerwetse onzin en geldverknoeiend foeterde hij, maar de werkelijke reden was dat hij mij nodig had om de video aan de praat te krijgen.

Omstreeks die tijd spande mijn collega van tegen de 60 jaar een rechtzaak aan. Hij wilde zijn loon, zoals hij altijd gewend was in een loonzakje en niet op de nieuwe manier van Giro of bank. De reden was dat hij de nieuwe manier niet vertrouwde. Hij voorspelde me dat ik de tijd nog mee zou maken dat ik moest betalen om aan mijn eigen geld te komen.

Ikzelf, midden in de twintig, grinnikte toen om al deze onhandigheid en ouderwetse lulpraat. Ik zag dat de genoemde mensen een bepaalt spelletje in het leven niet wenste mee te spelen. Als klein kind al heb ik het nooit leuk gevonden om niet mee te mogen spelen dus ik nam me voor dat mij dit niet zou overkomen als ik oud zou worden.

Nu dat ik oud geworden ben, moet ik toegeven dat het enorm veel moeite kost om enigszins bij te blijven. De komst van de computer is echter geen spelletje waarvoor je kunt kiezen om wel of niet mee te doen. De computer is in korte tijd het gehele spel gaan beheersen! Inderdaad er blijft nog over Jeu de Boules of het fiets café van Lozen maar zelfs voor info over een Jeu de Boules toernooi of een georganiseerde fietsdag moet je op www.nl zijn. Volledig meespelen met anderen vereist tegenwoordig echt kennis van omgaan met de computer.

14 Procent van onze bevolking is momenteel 65 jaar of ouder en in 2040 zal dat 24 procent zijn, dus bijna een kwart.

Als deze mensen niet meer mee kunnen spelen en alleen maar toekijken noem ik het geen samen leven meer.

De mening van de SP is dan ook dat de politiek er alles aan moet doen om iedereen de kans te geven om mee te kunnen blijven spelen. Het leren zal de mens zelf moeten doen maar de faciliteiten om te kunnen leren moet vanuit de gemeenschap geregeld worden. Ouderen iets bijbrengen vereist een ander soort leermethode en leraarschap dat weet ik uit ondervinding.

De SP wil de mensen in Stramproy van harte gelukwensen die het diploma behaald hebben maar eigenlijk nog meer zou ik de vrijwillige docenten willen bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt. Een proficiat en een gemeend dankjewel dus aan leerlingen en leraren, namens de SP fractie Weert.

De webstek van Jan Tak

U bent hier