h

Iedereen onder dak!

6 april 2004

Iedereen onder dak!

SP-voorzitter Linda Haex kijkt terug op juni 2003 waarin door de SP een avond werd georganiseerd over de opvang. Inmiddels zijn we bijna een jaar later.

Het is 18 juni 2003….
We hebben een themabijeenkomst in ’t Morregat en we praten met SP leden en deskundigen over de opvangsituatie in Weert.
Ineke Palm, medewerkster van de SP Tweede Kamerfractie bepleit die avond het actieplan ‘Onderdak’. Zij geeft in 10 punten aan hoe je mensen van de straat haalt en hoe je ze een menswaardig bestaan kunt geven in onze maatschappij.
Ik noem enkele van de 10 maatregelen die Ineke schetst;
* Zorgplicht voor gemeenten Elke gemeente moet zorgen voor voldoende opvang.
* Nazorgplicht voor instellingen Niemand wordt ontslagen uit jeugdzorg, gevangenis of psychiatrische instelling zonder programma van opvang, begeleiding en duidelijkheid over woonplek.
* Voldoende en gespecialiseerde sociale pensions Er moeten meer kleinschalige projecten komen gericht op specifieke groepen, zoals verslaafden en psychiatrische patiënten.
* Alle opvang 24 uur open, met onbeperkte verblijfduur Mensen moeten 24 uur per dag terecht kunnen in zeer laagdrempelige eerste opvang. Zij moeten zo snel mogelijk doorstromen, maar tot het zover is zonder tijdsbeperking kunnen blijven.

Die avond is ook Frank v. Beeck, medewerker van de gemeente Weert, aanwezig.
Hij vertelt wat er in Weert te doen staat en hoe we leunen op regionale voorzieningen die veelal in Roermond zijn gevestigd.
* Voor mishandelde vrouwen : Blijf-van-mijn-lijf-huis (Venlo)
* Voor zwerfjongeren Pension : Roerzicht (Roermond)
* Voor harddrugsverslaafden : Dagopvang (Roermond)
* Voor mensen met acute nood : Geen voorziening
Frank geeft aan hoe de ontwikkelingen en het Weerter beleid er in deze raadsperiode uit zien. Weert krijgt een sociaal pension en er is overleg met Balans over realisatie van zogenaamde “doorstroomwoningen”. Er komt dagbesteding (werkproject) voor harddrugsverslaafden en een sobere dagopvangvoorziening.
We zijn optimistisch gestemd!

Het is bijna juni 2004….
De realisatie van een maatschappelijke opvangvoorziening laat lang op zich wachten
Het praten over opvang gaat almaar door en er is nog steeds helemaal niets. Al jaren wordt er gepraat door gemeente, door politie, door hulpverleners, door de bevolking van Weert, door buurten en door de individuele burger. En heel soms …wanneer je even niet praat
… dan hoor je de vraag van een noodlijdend mens die heel dringend opvang nodig heeft.

Is het nu echt zo moeilijk om te besluiten en het praten te richten op het;
* Geven van juiste voorlichting aan alle burgers van Weert
* Spreiden van de problematiek, zodat niet alle problemen in dezelfde wijken terecht komen
* Bieden van garanties en randvoorwaarden aan omwonenden
* Bestrijden van overlastsituaties met alles wat in ieders macht ligt

Kent u de uitdrukking in dialect “iets kapot kallen” (kallen = praten) ?

Linda Haex, voorz.

U bent hier