h

SP-avond 'Red de Solidariteit' geslaagd.

2 december 2003

SP-avond 'Red de Solidariteit' geslaagd.

De SP hield op 1 december in 'de Bosuil' een geslaagde avond onder de titel 'Red de Solidariteit'. Er was een goede opkomst en goede discussie.

Tweede Kamerlid Arda Gerkens die naar Weert was gekomen, hield een goed en duidelijk betoog waarin zij in hoofdlijnen de kritiek en alternatieven voor het regeringsbeleid schetste vanuit de SP. Vervolgens kwamen vier panelleden onder leiding van SP-Wethouder Emile Roemer uit Boxmeer te spreken over de effecten van het regeringsbeleid voor hun sector. Linda Haex van de thuiszorg, huisarts Gertie Buijs, SPW-er Jet Vink en wethouder Sociale Zaken Rob van Dooren praatten met name over de situatie voor (werkers in de) zorg en de grote veranderingen in de sociale zekerheid.

Na de pauze was het de beurt aan de zaal die een veelheid aan vragen afvuurde op het panel. Deze gingen onder andere over het najaarsakkoord, de I-D en WIW banen, de aanpak van bureaucratie, de afwezigheid van preventief beleid, en de solidariteit met huurders. Een van de bezoekers verzuchtte: ‘Wat betekent solidariteit als de politiek niet naar de mensen luistert?’.

Ook andere partijen waren op de avond aanwezig, tot vreugde van de SP. De strijd voor solidariteit is volgens de SP een brede strijd, niet uitsluitend beperkt tot de SP. Ze wil daarom samen werken met iedereen die ook wil werken naar een samenleving gebaseerd op solidariteit.

Solidariteit is het lot dat iemand kan treffen, verdelen over het geheel. “Solidariteit hebben we nodig om de samenleving bij elkaar en leefbaar te houden. Solidariteit zorgt ervoor dat mensen vertrouwen hebben in de overheid, vertrouwen in elkaar en daardoor misschien ook vertrouwen in zichzelf. Dat staat lijnrecht tegenover het huidige beleid, dat angstige mensen oplevert die kiezen voor hun eigen belang, en dat belang alleen” aldus de SP.

Paul Lempens

U bent hier