h

Sociaal plan voor huurders sloopwoningen Nederweert

2 juni 2002

Sociaal plan voor huurders sloopwoningen Nederweert

De bewoners van de Moesemanstraat, Hoge Weg en Kapelaniestraat krijgen een sociaal plan. Zij moeten gedwongen verhuizen omdat de gemeente en de Woningvereniging Nederweert appartementen willen nieuw bouwen op de plaats van de huidige huurwoningen nabij het centrum van het dorp.

De huurders krijgen een bedrag van 4.500 euro voor verhuis- en inrichtingskosten, conform de landelijk geldende bedragen, en er komt een onafhankelijk taxateur die de verbeteringen aan de woning zal taxeren en uitkeren. De woningvereniging zal bovendien afzien van de jaarlijkse huurverhoging voor de sloopwoningen. Bijna alle huurders zijn reeds geherhuisvest. Volgens de SP zijn de bewoners tevreden met deze regeling. Het sociaal plan zal 5 jaar gelden, voor alle voorkomende projecten van de WvN.

De SP heeft lovende woorden voor het sociaal beleid van de Woningvereniging in deze. Ze heeft dan ook in een brief aan de verhuurder haar complimenten overgebracht. 'Wij zullen uw sociaal plan als voorbeeld stellen voor de gemeente Weert en woningstichting Balans', zo schrijft de partij.

'Het is goed dat we samen met de bewoners nog een brief stuurden om te herinneren aan de gedane toezeggingen, ze hebben zich hier prima aan gehouden' aldus Marc Haex van de SP. De Huurdersoverlegraad (HOR) is ook akkoord met het plan. Ze kreeg tijdens de presentatie van het plan wel de kritiek te horen dat ze niet de bewoners heeft geconsulteerd alvorens akkoord te gaan. 'De SP uit Weert kwam wel naar Nederweert toe, al toen de plannen bekend werden, om voor ons op te komen', aldus enkele bewoners.

De gemeenteraad van Weert sprak zich middels een motie van de SP enige weken terug uit vóór een sociaal plan voor bewoners bij gewongen verhuizingen. Zo zijn wantoestanden als bij de herhuisvesting van de Leenhof-bewoners in de toekomst beter te voorkomen. De eerste huurders van dit complex die vanwege de plannen verhuisden kregen slechts een maximaal bedrag van 4000 gulden. Voor de laatste groep bewoners wist de SP die samen met de huurders in actie kwam een bedrag van 7800 gulden te bedingen. Marc Haex: "Met het sociaal plan van Nederweert in de hand kunnen we een mooi voorbeeld stellen voor Weert, zodat ook daar de huurders voortaan krijgen waar ze recht op hebben".

U bent hier