h

Voorzitter SP-Weert naar Eurotop Brussel

7 december 2001

Voorzitter SP-Weert naar Eurotop Brussel

Op 13 en 14 december vindt in Brussel de halfjaarlijkse Eurotop plaats. De Weerter SP-voorzitter Paul Lempens is een van de SP-gedelegeerden die deelnemen aan de demonstraties en debatten die tijdens de Eurotop gehouden worden. De SP werkt samen met andere organisaties in het zgn. d14-initiatief. Het d14-initiatief staat voor een ander Europa, een Europa dat rechtvaardig, solidair en democratisch is.

Paul Lempens: ‘We willen een Europa dat tegemoet komt aan de sociale behoeften van iedereen. Een Europa van de gewone mensen. De regeringsleiders zitten die dagen bij elkaar op hun halfjaarlijkse Eurotop om besluiten te nemen over de toekomst van Europa. Besluiten die invloed hebben op ons onderwijssysteem, op onze wetgeving, op ons loon, onze cultuur. Kortom: ons leven. Vrijwel al deze beslissingen worden genomen achter gesloten deuren met een Europarlement dat zo goed als machteloos is. In de Verklaring van Laken, die aan het eind van de top zal worden gepresenteerd, zullen de machthebbers zwijgen over recht op arbeid, recht op inkomen, recht op huisvesting, etc. Dat vind ik schandalig en bovenal zeer gevaarlijk.’

Op de vraag of demonstreren wel zin heeft, antwoordt Lempens: ‘Steeds meer mensen maken zich zorgen over Europa, vooral omdat de neoliberale Unie van bovenaf wordt opgelegd. Het verzet tegen de EU gaat hand in hand met de wereldwijde anti-globaliseringsbeweging en wordt erdoor versterkt. Dat zet het beleid onder druk. Duitsland, Frankrijk en Italië hebben al een opening gemaakt naar de Tobintaks (een belasting op flitskapitaal), en ook de normen van Maastricht (maximum overheidstekort) zijn niet meer heilig. Tot nog toe blijft het echter bij woorden. Daarom gaan de protesten door.’

Meer info over de Brusselse demonstraties

U bent hier