h

Even voorstellen

De SP Weert is een afdeling van de Socialistische Partij, een landelijke politieke partij die in 1972 is opgericht. De SP staat voor een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan. De SP afdeling Weert organiseert onder de Weerter bevolking activiteiten die dit doel dichterbij brengen. Door acties in de buurt, buurtbezoeken en peilingen, contacten met organisaties en mensen.

De afdeling Weert is op 1 mei 1988 opgericht. Onder oprichter en voorzitter Harry Bouten startten de activiteiten een jaar eerder.

De afdeling Weert bestaat naast SP-ers uit de gemeente Weert ook uit de SP-leden in de gemeenten Nederweert, Leudal en Cranendonck (Noord-Brabant). 

Een actieve partij

Een actieve partij.SP-Weert is een zeer actieve club. Een sterke organisatie staat aan de basis van de partij. De afdeling bezoekt bijna maandelijks een buurt onder het motto 'buurten in de buurt'. SP-leden gaan daarbij huis-aan-huis met bewoners in gesprek over hun buurt en de gemeente. Zo weten we wat er speelt en kunnen we uitleg geven en hulp bieden.

Iedereen kan eenvoudig contact opnemen met de SP om misstanden te melden, oplossingen en alternatieven aan te dragen of gewoon een vraag te stellen. Maar het is bij de SP geen kwestie van 'u vraagt, wij draaien'. We vragen van iedereen een actieve bijdrage naar vermogen. De SP werkt niet vóór de mensen, maar samen mét de mensen. De SP helpt mensen met het oprichten van actiecomités bij gerichte problemen in een buurt of dorp met advies en ondersteuning.

Foto: Nicole Peeters / SP Weert

De SP en haar leden.

Er zijn veel activiteiten voor leden van de SP in Weert. Vergaderingen, maar ook informele bijeenkomsten. Regelmatig organiseert de afdeling thema-bijeenkomsten met discussie en informatie. De cursussen zijn er voor nieuwe en voor bestaande leden. Actieve leden kunnen kosteloos landelijke cursussen bezoeken.

Ieder lid kan zich op allerlei manieren inzetten: voor de campagnes, de verspreiding van folders en promotie en acties op de weekmarkt.

Je kunt je ook inzetten voor vaste taken in de afdeling, zoals de verzorging van het maandblad de Tribune, de redactie van het lokale SP-nieuws en de website, het uitzetten van folders, het leiden van buurtonderzoek en nog veel meer. Actieve leden komen af en toe bijeen als 'kerngroep'.

De leden zijn de baas. Ieder lid kan zich beschikbaar stellen voor een plek in het bestuur. Op de jaarlijkse ledenvergadering kiezen alle leden het afdelingsbestuur en een voorzitter. De afdelingsvoorzitter zit namens de afdeling in de Partijraad, het hoogste partijorgaan van de SP in Nederland.

Leden denken en beslissen mee over landelijke en lokale thema's. In de voorbereiding op verkiezingen en regiocongressen en landelijke congressen worden ledenbijeenkomsten georganiseerd. Hier worden de afgevaardigden van de afdeling gekozen, discussies gevoerd en besluiten genomen over inbreng voor de kandidatenlijst en het programma.

De SP in de gemeenteraad.

Sinds 2002 zit de SP in de gemeenteraad. In 2002 begon de SP met één raadslid. In 2006 werden dit er drie, en in 2014 zelfs vier. Tijdens de verkiezingen in 2018 haalde de SP slechts twee zetels. Eind dat jaar raakten de SP haar zetels kwijt door het opstappen van twee raadsleden die hun zetels meenamen.

Doordat de SP op straat met mensen acties voert, worden deze onderwerpen toch besproken in de gemeenteraad.

Meer informatie.

De beste manier om een indruk te krijgen van wat de SP allemaal doet, haar standpunten, en nog veel meer is eens rondneuzen op deze website. Je vindt er bijna dagelijks vers nieuws uit de wijken en de raad bijeengebracht in actiedossiers over verschillende onderwerpen. Er is een uitgebreid jaararchief (1987-heden). Tussen het nieuws staan ook columns en berichten van actieve SP-ers waarop je kunt reageren. Reageren kan via de website maar ook per email, je krijgt altijd antwoord.

De SP steunen.

Voor slechts 20 euro per jaar krijg je het landelijke magazine de Tribune en het lokale SP-Weert nieuws elke maand in de brievenbus. Meedoen met activiteiten mag ook. Graag! Je steun is welkom.

Je mag ook eerst een gesprek hebben met een van onze (bestuurs)leden.

Financiëel steunen kan ook. Stort je bijdrage op NL 28 RABO 0161 9571 53 onder vermelding van: SP-steunfonds.

U bent hier