h

Even voorstellen

De SP Weert is een afdeling van de Socialistische Partij, een landelijke politieke partij die in 1972 is opgericht. De SP staat voor een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan. De SP afdeling Weert organiseert onder de Weerter bevolking activiteiten die dit doel dichterbij brengen. Door acties in de buurt, buurtbezoeken en peilingen, contacten met organisaties en mensen.

De afdeling Weert is op 1 mei 1988 opgericht. Onder oprichter en voorzitter Harry Bouten startten de activiteiten een jaar eerder. Sinds 2002 zit de SP in de gemeenteraad en sinds 2014 maakt ze ook deel uit van het college van Burgemeester en Wethouders.

De afdeling Weert bestaat naast SP-ers uit de gemeente Weert ook uit de SP-leden in de gemeenten Nederweert en Cranendonck (Noord-Brabant). De SP heeft in de gemeente Weert (stand 2015) rond de 170 leden. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2014 stemden in Weert 3131 mensen, 14,3%, SP.

Een actieve partij

Een actieve partij.SP-Weert is een zeer actieve club. Een sterke organisatie staat aan de basis van de partij. De SP heeft een bestuur, gemeenteraadsleden in de raadsfractie en een hulpdienst. De afdeling bezoekt bijna maandelijks een buurt onder het motto 'buurten in de buurt'. SP-leden gaan daarbij huis-aan-huis met bewoners in gesprek over hun buurt en de gemeente. Zo weten we wat er speelt en kunnen we uitleg geven en hulp bieden.

De SP biedt concrete hulp en adviezen voor iedereen (ook niet-leden) via haar hulpdienst. Iedereen kan eenvoudig contact opnemen met de SP om misstanden te melden, oplossingen en alternatieven aan te dragen of gewoon een vraag te stellen. Maar het is bij de SP geen kwestie van 'u vraagt, wij draaien'. We vragen van iedereen een actieve bijdrage naar vermogen. De SP werkt niet vóór de mensen, maar samen mét de mensen. De SP helpt mensen met het oprichten van actiecomités bij gerichte problemen in een buurt of dorp met advies en ondersteuning.

Foto: Nicole Peeters / SP Weert

De SP werkt binnen en buiten de gemeenteraad samen met iedereen die actief aan een beter en socialer Weert wil bijdragen.

De SP en haar leden.

Er zijn veel activiteiten voor leden van de SP in Weert. Vergaderingen, maar ook informele bijeenkomsten. Regelmatig organiseert de afdeling thema-bijeenkomsten met discussie en informatie. De cursussen zijn er voor nieuwe en voor bestaande leden. Actieve leden kunnen kosteloos landelijke cursussen bezoeken.

De werkgroepen fractie, ROOD, hulpdienst, campagneteam, De Risse Sociaal en de werkgroepen in Nederweert en Cranendonck staan open voor deelname. Ieder lid kan zich op allerlei manieren inzetten: voor de campagnes, de verspreiding van folders en promotie en acties op de weekmarkt.

Je kunt je ook inzetten voor vaste taken in de afdeling, zoals de verzorging van het maandblad de Tribune, de redactie van het lokale SP-nieuws en de website, het uitzetten van folders, het leiden van buurtonderzoek en nog veel meer. Actieve leden komen af en toe bijeen als 'kerngroep'. De jongere leden van de SP organiseren activiteiten onder de naam

De leden zijn de baas. Ieder lid kan zich beschikbaar stellen voor een plek in het bestuur. Op de jaarlijkse ledenvergadering kiezen alle leden het afdelingsbestuur en een voorzitter. De afdelingsvoorzitter zit namens de afdeling in de Partijraad, het hoogste partijorgaan van de SP in Nederland.

Leden denken en beslissen mee over landelijke en lokale thema's. In de voorbereiding op verkiezingen en regiocongressen en landelijke congressen worden ledenbijeenkomsten georganiseerd. Hier worden de afgevaardigden van de afdeling gekozen, discussies gevoerd en besluiten genomen over inbreng voor de kandidatenlijst en het programma.

De SP in de gemeenteraad.

Sinds 2002 zit de SP in de gemeenteraad. Eerst met één raadslid, sinds 2006 met drie raadsleden en sinds 2014 met vier. De raadsleden van de partij vormen samen de fractie.

De fractie is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van SP-Weert. De leden bepalen de politieke lijn, het afdelingsbestuur bewaakt die lijn. Op het podium van de gemeenteraad dragen de raadsleden van de SP de mening van de SP uit. Zo geven ze een stem aan de mensen die anders niet worden gehoord.

Sinds 2014 heeft de SP ook een wethouder en vormt ze samen met de partijden Weert Lokaal en de VVD het College van Burgemeester en Wethouders, het dagelijkse bestuur van de gemeente.

SP-raadsleden storten de vergoeding die zij ontvangen (minus hun onkosten) in de partijkas. SP wethouders dragen een belangrijk deel van hun salaris af.

Dat draagt er in hoge mate aan bij dat de SP campagnes, scholingen en acties kan financieren. Zo maken we meteen duidelijk dat SP-ers niet voor het baantje of het geld maar uit idealisme volksvertegenwoordiger zijn.

Meer informatie.

De beste manier om een indruk te krijgen van wat de SP allemaal doet, haar standpunten, en nog veel meer is eens rondneuzen op deze website. Je vindt er bijna dagelijks vers nieuws uit de wijken en de raad bijeengebracht in actiedossiers over verschillende onderwerpen. Er is een uitgebreid jaararchief (1987-heden). Tussen het nieuws staan ook columns en berichten van actieve SP-ers waarop je kunt reageren. Reageren kan via de website maar ook per email, je krijgt altijd antwoord.

Elke week versturen we een nieuwsbrief met de laatste nieuwsberichten. Abonneer je via een mailtje aan weert@sp.nl

De SP steunen.

Voor slechts per jaar krijg je het landelijke magazine de Tribune en het lokale SP-Weert nieuws elke maand in de brievenbus. Meedoen met activiteiten mag ook. Graag! Je steun is welkom.

Je mag ook eerst een gesprek hebben met een van onze bestuursleden, raadsleden, of wie dan ook.

Financiëel steunen kan ook. Stort je bijdrage op NL 28 RABO 0161 9571 53 onder vermelding van: SP-steunfonds.

U bent hier