h

Fractie

De SP is sinds 2002 vertegenwoordigd in de Weerter gemeenteraad, sinds 2014 met vier van de 29 raadszetels. Namens de SP is één commissielid-niet-raadslid actief. De SP maakt sinds 2014 deel uit van het college van Burgemeester en Wethouders. Activiteiten zijn te vinden in het Dossier Fractie

Jeroen Goubet

Fractievoorzitter

0495-854257

0640535047

Openbare orde, veiligheid, communicatie, integriteit, zorg (nieuwe zorgtaken gemeente), volksgezondheid, ziekenhuis, de Risse, herbestemming KMS

Bert Peterse

raadslid

Openbare orde, veiligheid, gemeentebestuur, regionale samenwerking, werk en inkomen, financiën, openbaar gebied, wijk- en dorpsraden, De Risse

Karin Duijsters

raadslid

0610467823

Onderwijs, gemeentelijke gebouwen, leefbaarheid, sociale samenhang, cultuur, sport- en beweegbeleid, duurzaamheid, kermis.

Riya Geboers

raadslid

Stadspromotie, bevolkingsontwikkeling, horeca, ruimtelijke ordening, verkeer, volkshuisvesting, toerisme en recreatie, milieu, grondzaken, agrarische zaken

Nico van den Bent

Commissielid-niet-raadslid

0495 855528

0648473814

Economische zaken, regionale samenwerking, openbaar gebied, verkeer, toerisme en recreatie, stadspromotie, evenementen, ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, grondzaken, agrarische zaken, milieu

U bent hier