h

Fractie

De SP is sinds 2002 vertegenwoordigd in de Weerter gemeenteraad, sinds 2018 met tweevan de 29 raadszetels. De SP maakt sinds 2014 deel uit van het college van Burgemeester en Wethouders. Activiteiten zijn te vinden in het Dossier Fractie

Jeroen Goubet

Fractievoorzitter

0495-854257

0640535047

Openbare orde, veiligheid, communicatie, integriteit, zorg (nieuwe zorgtaken gemeente), volksgezondheid, ziekenhuis, de Risse, herbestemming KMS

Karin Duijsters

raadslid

0610467823

Onderwijs, gemeentelijke gebouwen, leefbaarheid, sociale samenhang, cultuur, sport- en beweegbeleid, duurzaamheid, kermis.

U bent hier