h

Stanpunt arbeidsmigranten

De Weerter SP is tegen het verdienmodel waarbij panden worden
geplaatst waarin arbeidsmigranten met honderden bij elkaar worden gezet. Hierdoor ontstaat de tegenstelling tussen woningzoekende en
arbeidsmigranten. Er moeten voldoende sociale huurwoningen worden
bijgebouwd zodat er voor beide groepen woningen beschikbaar zijn.

Werkgevers roepen dat we buitenlandse arbeiders moeten werven vanwege
een ‘te krappe’ arbeidsmarkt. Feitelijk gaat dit om een economisch
vraagstuk. Buitenlandse arbeiders werken vaak voor een lager loon en
slechtere arbeidsvoorwaarden dan Nederlandse arbeiders. Dit betekent
oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt, en worden arbeiders tegen
elkaar opgezet en uitgespeeld. De enige die in hun handen wrijven zijn
de werkgevers die hun zakken vullen.

Naar aanleiding van berichten in de media, de reacties op sociale
media en reacties op straat over de mogelijke komst van grote aantallen
arbeidsmigranten in Weert. Zijn wij als SP Weert erg benieuwd naar de
meningen en reacties van inwoners. Om te voorkomen dat allerlei
initiatieven nu door elkaar gaan lopen wil de SP in Weert graag in
contact komen met mensen die zich over deze situatie zorgen maken. U
kunt uw zorgen of initiatief kenbaar maken via een mail aan weert@sp.nl wij nemen dan contact met u op indien u dat wenst.

Uiteraard is ons standpunt hierin duidelijk;

• Gelijk loon voor gelijk werk en geen oneerlijke concurrentie.
Lonen, arbeidsvoorwaarden en sociale premies voor arbeidsmigranten mogen
niet lager zijn dan voor Nederlanders.
• Heel veel Limburgers staan aan de zijlijn. Er wordt meer geïnvesteerd
om werkloze mensen die hier wonen naar werk of meer uren te begeleiden.
• Er wordt discussie gevoerd over welke bedrijven we voor welke plekken
in Limburg werven, waarbij ook gekeken wordt naar arbeidspotentieel in
de regio.
• Waar nodig moeten zo snel mogelijk (sociale) woningen bijgebouwd
worden. Door een ernstig tekort aan betaalbare woningen in regio’s met
veel arbeidsmigranten ontstaan onnodige tegenstellingen tussen Limburgse
woningzoekenden en arbeidsmigranten.
• Verdienmodellen, zoals de koppeling van huisvesting aan het bedrijf of
aan het uitzendbureau, worden tegengegaan. Arbeidsmigranten worden niet op elkaar gestapeld in panden, op industrieterreinen en zogenaamde
Polenflats.
• Gemeenten krijgen ruimte om te zorgen voor gespreide huisvesting van
arbeidsmigranten, bijvoorbeeld door een maximum aantal per woning, per
straat of per buurt.
• Werkgevers worden verplicht om arbeidsmigranten de Nederlandse taal te laten leren.
• Waar regels gesteld worden moeten deze ook daadwerkelijk gehandhaafd worden.

 

U bent hier